Igor Hanko 02.09.2020

Ako získať brata napomenutím

Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období - A
Ako získať brata napomenutím
Igor Hanko 26.08.2020

Smerovať k Božiemu videniu

Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období - A
Smerovať k Božiemu videniu
Igor Hanko 19.08.2020

Pravdivejší a úplnejší obraz o sebe

Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období - A
Pravdivejší a úplnejší obraz o sebe
Igor Hanko 12.08.2020

Prečo nie sme vypočutí?

Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období - A
Prečo nie sme vypočutí?
Igor Hanko 05.08.2020

V životných búrkach

Devätnásta nedeľa v Cezročnom období - A
V životných búrkach