Peter Štálnik 26.01.2024

Učenie s novou mocou

Ježiš prichádza v sobotu do synagógy, aby učil. A hoci sa nedozvedáme nič o obsahu jeho slov, dozvedáme sa o reakcii ohromených poslucháčov. Sú udivení Ježišovou autoritou, ktorá je v kontraste s uznávanou autoritou zákonníkov, ktorí doteraz učili ľud Božiemu zákonu.
Učenie s novou mocou
Peter Štálnik 19.01.2024

Naplnil sa čas

Atmosféra okolo Ježiša nie je práve najlepšia. Jána Krstiteľa zatkli a zdravý rozum hovorí, že Ježiš by mal so svojím kázaním ešte chvíľu počkať. Veď čakal 30 rokov, čo by ho to stálo, keby počkal ešte niekoľko dní, kým sa situácia upokojí? Ale on sa rozhodne vydať na cestu do Galiley, aby ohlasoval radostnú zvesť, ktorá znie: Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo.

Naplnil sa čas
Peter Štálnik 12.01.2024

Čo hľadáte?

Ježiš sa obracia na dvoch učeníkov Jána Krstiteľa s otázkou: Čo hľadáte? Toto sú prvé slová historického Ježiša, ale aj prvé slová vzkrieseného Krista, ktoré adresuje Márii Magdaléne: Žena, koho hľadáš? (Jn 20, 15).
Čo hľadáte?
Peter Štálnik 05.01.2024

Ponorení do nového života

Keď chceme druhým ľuďom predstaviť životopis slávneho človeka, spravidla začneme dátumom a miestom narodenia. Následne pridáme niekoľko stručných informácií o jeho detstve a potom ponúkneme opis skutočností, ktoré z neho urobili významnú osobnosť.
Ponorení do nového života
Peter Štálnik 29.12.2023

Boh plní prisľúbenia

Kedy vám naposledy niekto sľúbil niečo, čo aj tak nikdy nesplnil? Alebo koľkokrát ste sľúbili niečo vy a napokon ste podľa toho nekonali? Liturgické texty na nedeľu Svätej rodiny nám tiež hovoria o sľuboch. Avšak o sľuboch, ktoré splnil Boh, ktorý je verný.
Boh plní prisľúbenia