Na ceste púšťou

Epizóda Ježiša pokúšaného satanom nás na začiatku štyridsaťdňovej prípravy na Veľkú noc zavedie na púšť.
Peter Štálnik 16.02.2024
Na ceste púšťou

ILUSTRAČNÁ SNÍMKA: PIXABAY.COM

Pre Bibliu je púšť miestom, kde izraelský ľud prešiel štyridsaťročnou cestou z otroctva na slobodu. Púšť bola pre ľudí neustálou skúškou voľby medzi otroctvom a slobodou, medzi bezpečím, aj keď v reťaziach, a výzvou nového života, ktorý si vyžaduje odhodlanie a stojí úsilie.

Trvalo celú generáciu, kým sa z ľudu večne nespokojných utečencov stal ľud oddaný a dôverujúci svojmu Bohu.

Boží Syn na začiatku svojho verejného účinkovania tiež vstupuje na púšť, kde sa ponára do tohto príbehu izraelského ľudu. Ježišov zápas na púšti predstavuje život každého človeka, ktorý je v pokušení vrátiť sa späť a prijať otroctvo hriechu a sebectva, a tým opustiť náročnú ponuku Boha, ktorý dáva slobodu.

Marek na rozdiel od Matúša a Lukáša podrobne neopisuje, akým pokušeniam musel Ježiš počas týchto štyridsiatich dní čeliť. Môžeme si preto veľmi dobre dosadiť vlastné životné skúšky, osobné pokušenia a námahy života.

Púšti sa v našom živote jednoducho nevyhneme. Na životnej ceste budeme neustále vystavení mnohým skúškam a neustálemu pokušeniu vzdať sa života podľa evanjelia a vybrať si zdanlivo ľahšiu cestu, ktorú nám ponúka svet.

Počas Pôstneho obdobia sme povolaní robiť niečo iné a viac, než na čo sme obvykle zvyknutí. Sú to akoby skúšky pre telo a ducha, ktoré nám pomáhajú vrátiť Boha a jeho slovo do centra nášho života.

S Ježišom ideme na štyridsať dní na púšť, aby sme si overili, kam vlastne ideme. Kráčame neochvejne za Ježišom v pevnej viere, že prídeme do jeho kráľovstva, alebo sme sa vydali na spiatočnú cestu do „Egypta“, čiže späť do otroctva hriechu, z ktorého sme boli už raz vyslobodení vo sviatosti krstu?

Skrátka, vstupujeme do púšte, aby sme si opäť vybrali Ježiša Nazaretského, ktorý nám dáva život v slobode.