Láska nezostáva len pri slovách

Evanjeliový úryvok sa začína príbehom Grékov, teda cudzincov, ktorí sú vzdialení od židovského národa a náboženstva, ale chcú vidieť Ježiša. Obracajú sa na Filipa a Ondreja, ktorí sú vzhľadom na svoje mená gréckeho pôvodu azda najviac ochotní konať ako sprostredkovatelia. Cez nich sa žiadosť dostáva k samotnému Ježišovi.
Peter Štálnik 16.03.2024
Láska nezostáva len pri slovách

ILUSTRAČNÁ SNÍMKA: PIXABAY.COM

V týchto Grékoch môžeme veľmi dobre vidieť všetkých, čo nejakým spôsobom hľadajú Ježiša a túžia sa s ním stretnúť. Evanjelista Ján nám dáva pochopiť, že hľadanie Ježiša sa nekončí vzdialeným a povrchným pohľadom. Ján používa výraz, ktorý neznamená len fyzické videnie, ale videnie s cieľom poznať a pochopiť. Vidieť Ježiša znamená dostať sa do kontaktu s celou jeho osobou a hlbokým zmyslom jeho existencie.

Ježiš akoby zdanlivo odignoroval ich požiadavku a hovorí o tom, že nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený. Svetská sláva zahŕňa pocty, moc, peniaze, úspech a publicitu. Ježiš sa neusiluje o takúto slávu. V skutočnosti hovorí o smrti, o samote, o darovaní života a ako príklad uvádza malé semienko, ktoré musí odumrieť v zemi, aby prinieslo úrodu.

Ježišovou hodinou slávy bude hodina kríža. Ježiša je možné vidieť tam, kde je vyzdvihnutá totálna láska, a nie na piedestáli ľudskej slávy a moci. Ježiš nás totiž k sebe priťahuje z výšky kríža, a nie z výšky trónu. Božia moc je v láske a na kríži táto láska nezostáva len pri slovách.

Toto je odpoveď, ktorú môžu dať kresťania tým, ktorí hľadajú Ježiša. A je to odpoveď, ktorú treba dať jazykom každodennosti a svedectvom života. Ak dokážeme žiť logikou semienka, ktoré je pripravené zomrieť, aby dalo život, potom ľudia môžu vidieť Ježiša v našich malých a každodenných gestách lásky. Aby sme to dokázali, nemôžeme žiť sebecky iba sami pre seba, ale náš život sa musí stať darom lásky pre Boha a pre ľudí. Iba sila takejto lásky dokáže otvoriť oči srdca človeka, aby mohol vidieť Ježiša a uveriť v neho.