Boh chce pre nás iba to, čo je dobré

Ježiš prijíma za člena svojej rodiny každého, kto plní Božiu vôľu. Zdá sa to také jednoduché. Ale čo je Božia vôľa? Koľkokrát sme chceli úprimne konať podľa jeho vôle, ale z neba sa neozval žiaden hlas a nezachytili sme ani žiadnu vnútornú inšpiráciu. A potom je tu pochybnosť, či by sme vôbec dokázali plniť Božiu vôľu, aj keby sme ju jasne poznali.
Peter Štálnik 08.06.2024
Boh chce pre nás iba to, čo je dobré

Ilustračná snímka: unsplash.com/ Josh Applegate

Možno by sme boli z nej udivení a povedali by sme si, že je to pre nás príliš ťažké alebo práve teraz chceme robiť niečo iné. To, čo je v konkrétnej situácii pre nás Božia vôľa a ako by sme na to reagovali, je problém, ktorý zrejme nikdy úplne na tomto svete nevyriešime.

Avšak človek sa nevie vyhnúť situácii, keď stojí pred Bohom a pýta sa: ako mám teraz konať, ak chcem plniť Božiu vôľu? Boh od nás nechce nič iné, iba to, čo je dobré, čo je pre nás dobré. A tak prichádzame k tomu, že Boh vyžaduje plnenie jeho vôle ani nie tak odo mňa, ako skôr pre mňa.

Ak žijem podľa jeho vôle, nerobím to pre jeho, ale pre svoje dobro. Už sa nemusíme pýtať abstraktne na nejasnú Božiu vôľu, ale môžeme sa pýtať veľmi jednoducho a konkrétne: čo je v tejto situácii pre mňa dobré? Pretože to je presne to, čo Boh pre mňa v konečnom dôsledku chce.

Samozrejme, to, čo je pre nás naozaj dobré, nie je vždy totožné s tým, čo práve teraz chceme. Nesmieme si to zamieňať s plnením všetkých našich prianí, predstáv či akýchkoľvek túžob. A nemá to nič spoločné so sebeckým úsilím, osobným prospechom alebo akýmkoľvek druhom lacnej sebarealizácie.

Ak má Boh pre nás dobré zámery, potom ho nezaujíma krátkodobé šťastie, povrchné uspokojenie alebo dokonca pohodlná bezstarostnosť. Chce nám dať neporovnateľne viac. Plnením Božej vôle nás chce urobiť svojím bratom, sestrou i matkou.