Pavol Kall 26.03.2020

Z anorexie jej pomohla láska okolia

Stala sa spoluzakladateľkou projektu Chuť žiť, ktorého poslaním je predovšetkým pomoc, edukácia a prevencia v oblasti porúch príjmu potravy (PPP). Valentína Sedileková (19) sa z mentálnej anorexie lieči štyri roky a postupne sa úspešne začlenila do spoločnosti.

Z anorexie jej pomohla láska okolia
Monika Šimoničová 26.03.2020

Boh má stále eso v rukáve

Prebúdzame sa do chladného usmokleného dňa. Pri šálke klasickej rannej kávy sedíme za oknom a sledujeme, ako si dažďové kvapky razia cestu na okne. Každá tú svoju. Je nedeľa. Zádumčivo uvažujeme, koľkí si v tomto čase hľadáme cestu k Bohu, keďže chrámy stále zostávajú zatvorené. Po líci steká slza.
Boh má stále eso v rukáve
Monika Šimoničová 23.03.2020

Hýbme sa s Bibliou (4)

Od začiatku nášho športovania pod vedením Biblie sme sa už hodne ponamáhali. Kým sa pustíme ďalej, na chvíľu si sadnime a uvažujme nad príbehom hendikepovaného muža.
Hýbme sa s Bibliou (4)
Monika Čopíková 23.03.2020

Tvoríme spoločný domov

V septembri minulého roka vyhlásil projekt MIND Slovenskej katolíckej charity celoštátnu súťaž na tému Spoločný domov. Úlohou bolo tvorivo a kriticky zachytiť problematiku migrácie a prostredníctvom tvorby poznávať príbehy tých, pre ktorých je Slovensko novým domovom. 
Tvoríme spoločný domov
Mária Bilá 20.03.2020

Keď sa bojíš

Koronavírus, strata zdravia, (potenciálna) strata zamestnania, strata voľného pohybu... Rodinná situácia, vzťahová situácia, spoločenská situácia... Boh nás však uisťuje, že je s nami. Vždy. 
Keď sa bojíš