Oblasti, v ktorých sa môžeme pripodobniť Panne Márii

Je máj, všetko kvitne, zobúdzame sa do slnečnejších rán, večery sa predlžujú... Ale máj má pre nás ešte iný, dôležitý a krásny rozmer – je zasvätený Matke Božieho Syna.
Barbora Kullačová 23.05.2024
Oblasti, v ktorých sa môžeme pripodobniť Panne Márii

Využime talenty, ktoré nám Boh dal, a ukážme nimi lásku, krásu a milosť, ktorých je Božia Matka stelesnením. Ilustračná snímka: istockphoto.com

Panna Mária je pre nás vzorom v čnostiach, chceme sa jej aspoň trochu pripodobniť, no nie vždy sa nám to darí. Skúsme sa preto zamerať na päť oblastí, v ktorých bola Panna Mária výnimočná.

SKUTKY SÚCITU

Mária dokázala byť súcitná voči všetkým aj napriek tomu, že sa so svätým Jozefom sami nachádzali v núdzi. Skúsme sa jej súcitnosťou inšpirovať a prejaviť ju, ak to niekto práve potrebuje. Môže to byť dobrovoľníctvo medzi chudobnejšími, rozhovor s človekom bez domova, vypočutie utrápeného priateľa či milé prekvapenie pre blízkeho.

VNÚTORNÝ POKOJ

Už len pri pohľade na obraz Panny Márie cítiť pokoj, ktorý z jej osobnosti vyžaruje. Božia Matka sa veľakrát ocitla v situáciách, keď mala právo byť znepokojená. Či už pri návšteve anjela, ktorý jej zvestoval, že privedie na svet Božieho Syna, alebo keď so svätým Jozefom dlho hľadali strateného Ježiša, ktorého nakoniec našli v chráme. Rôzne životné situácie nás niekedy dokážu dokonale vyviesť z miery. Skúsme tieto nepríjemnosti vyriešiť ako Panna Mária – spojení s Bohom cez modlitbu a s pokojným srdcom.

POKORA VO VŠETKOM

Panna Mária robila veci s pokorou. Nikdy neslúžila druhým preto, aby jej poďakovali. Svoje skutky robila nezištne, s láskou, pretože druhí jej boli prednejší ako ona sama. Naše konanie je, naopak, často zamerané len na to, aby si nás druhí všimli. Niekedy dokonca nepomáhame preto, že chceme pomôcť druhému v núdzi, ale pre upevnenie nášho ega. Skúsme tentoraz zabudnúť na seba samých a konajme tak, aby naším cieľom bola nezištná pomoc, nielen slová útechy.

KREATÍVNA TVORBA

Každý je v nejakej oblasti kreatívny. Využime dary, ktoré sme od Boha dostali, a aj prostredníctvom nich preukážme úctu Panne Márii. Môže to byť hudba, maľovanie, písanie básní a mnoho ďalších darov. Ukážme nimi svetu tú lásku, krásu a milosť, ktorých je Božia Matka stelesnením.

ODPÚŠŤANIE DRUHÝM

Už odmalička nás učia naše mamy odpúšťať. Najprv, že nám iné dieťa zoberie bez opýtania hračku, neskôr niečo vážnejšie. Nie vždy to je ľahké, najmä keď sa nás vec hlboko dotkla, no v konečnom dôsledku to prinesie do duše pokoj. Panna Mária je vzorom v odpúšťaní, pretože sa nikdy nepoddala sebaľútosti a napĺňala svoje srdce milosrdenstvom. Inšpirujme sa ňou aj my.