Prispieva k ochrane Božieho stvorenstva

Počas vysokoškolského štúdia sa Michaele Dhas Polomskej (28) naskytla príležitosť na radikálnu zmenu. V súčasnosti žije a pracuje vo Veľkej Británii, kde pomáha pri ochrane klímy. „Bol to skôr Boží plán ako môj vlastný,“ hovorí.
Barbora Kullačová 16.05.2024
Prispieva k ochrane Božieho stvorenstva

Michaela pracuje ako manažérka Programu pre klimatické akcie pre miestnu správu City of London. Snímka: archív –MDP–

Počas druhého ročníka na Ekonomickej univerzite v Košiciach dostala Michaela zaujímavú ponuku absolvovať dvojité bakalárske štúdium v Anglicku. „Pôvodne som to nechcela skúsiť, pretože som si myslela, že moje cestovateľské dobrodružstvá sa skončia s letnými pobytmi v USA. Ale kamarátka zo školy ma presvedčila, aby som s ňou išla,“ spomína.

„Mali sme teda ísť do Spojeného kráľovstva na náš tretí ročník, dokončiť ho, potom sa vrátiť domov, urobiť štátnice a získať dvojité bakalárske tituly.“ Napokon si pobyt v zahraničí predĺžila. „Dostala som ponuku na doktorandské štúdium od jedného z tamojších profesorov z univerzity v Huddersfielde a rozhodla som sa zostať.“

MEDZINÁRODNÁ UNIVERZITA

„Na univerzite v Huddersfielde študujú ľudia z celého sveta vrátane Slovákov a Čechov. Aj vyučujúci pochádzajú z rôznych krajín. Pokračovala som tam v odbore ekonomiky. Jeden z mojich vybraných modulov bola environmentálna veda, ktorá ma veľmi zaujala a neskôr sa stala súčasťou mojej dizertačnej práce počas doktorandského štúdia.“

Podľa Michaeliných skúseností sa systém vysokoškolského vzdelávania vo Veľkej Británii menej zameriava na zapamätávanie informácií a viac sústreďuje pozornosť na ich aplikovanie v praxi. Tento systém vzdelávania jej vyhovoval.

„V dizertačnej práci som sa zamerala na problematiku odpadu potravín v školách. Osobitne som ju venovala mojim rodičom, ktorí nikdy nič nevyhodili a v našom dome vytvorili udržateľnejšie spôsoby nakladania s potravinami, než aké som kedy videla vo svete,“ vysvetľuje.

NULOVÉ EMISIE

V súčasnosti už Michaela pracuje na pozícii manažérky Programu pre klimatické akcie pre miestnu správu City of London. „Podieľam sa na cieľoch nulových emisií pre mesto Londýn a riadim programy na ich dosiahnutie, zároveň spravujem údaje, vytváram správy a pracujem s rôznymi softvérmi.“

Spolupracuje napríklad aj na tímovom projekte, v rámci ktorého mesto nakupuje elektrickú energiu vyrobenú výlučne jednou novou solárnou farmou po dobu pätnástich rokov. Dohoda je prvá svojho druhu vo Veľkej Británii. „Testujeme tiež projekty na ozelenenie mesta, odolnú výsadbu stromov a udržateľnú kanalizáciu. Tieto projekty majú za cieľ zvládať viaceré riziká spojené s klimatickými zmenami, ako prehrievanie, nedostatok vody, záplavy, noví škodcovia či choroby.“

Vytvorili aj digitálneho dvojníka, pomocou ktorého modelujú predpovedané klimatické podmienky v meste. Pomáha im určovať aj potenciálne riziká prehrievania a záplav a zvýrazňuje najzraniteľnejšie miesta, na ktoré sa potom sústreďujú.

ZLEPŠOVANIE ŽIVOTA V MESTE

Michaela sa v tejto pracovnej pozícii očividne našla a vníma jej celkový pozitívny dopad pri zlepšovaní života v meste. „Najväčšiu radosť v mojej práci predstavuje účtovníctvo emisií, kde môžem sledovať vplyv rôznych iniciatív na naše celkové emisie.“

Dodáva, že sú na správnej ceste, lebo od roku 2018 znížili priame emisie o 66 percent. „Vnímam to tak, že každý deň prispievam svojou troškou k ochrane klímy, a tým aj k ochrane prírody a nášho životného priestoru, ktorý je Božím stvorenstvom, čo bolo vždy moje najdôležitejšie kritérium pri hľadaní zamestnania.“

ZDVORILOSŤ I REZERVOVANOSŤ

Život v cudzine prináša so sebou aj každodenný kontakt s ľuďmi danej krajiny. „Oslovila ma hlavne zdvorilosť britskej mentality. Je bežné, že ľudia sú tu zdvorilí aj v nepríjemných situáciách. Taktiež si vážim ich schopnosť byť tolerantný a rešpektovať rôznorodosť.“

Na druhej strane Michaela konštatuje, že ju trochu prekvapila ich rezervovanosť. „Niekedy môže trvať dlhšie, kým si tu s niekým vybudujete hlbšie priateľstvo. A nie je bežné, aby sa ľudia otvorene podelili o svoje osobné záležitosti. Je to výraz ich kultúrneho kontextu, na ktorý som si postupne zvykla.“

SPEV NA OSLAVU BOHA

O Michaele vieme, že odmalička rada spieva aj v  chráme. „Vždy som s radosťou spievala so svojou rodinou a priateľmi, ako aj počas bohoslužieb. V súčasnosti chodím do kostola Hillsong v centre Londýna a dúfam, že budem čoskoro pokračovať v speve a vzdávať Bohu česť práve tam. Spevom predsa oslavujeme Božiu dobrotu a Božie stvorenstvo, ktorého je súčasťou nielen príroda, ale aj každý z nás.“