Slávnosť na Hradištských vrchoch

Do sŕdc rodákov z Hradištských vrchov a pútnikov sa hlboko zapíše 11. jún, keď sa stretli pri Kaplnke Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, aby si pripomenuli 100 rokov od jej postavenia Jánom Štefančíkom.
Zdenka Podhorcová 18.07.2023
Slávnosť na Hradištských vrchoch

Nádherné prostredie prírody vytvorila Božia láska, kaplnku z lásky postavil Boží ľud. Snímka: Július Imrovič

Tento rok prešla kompletnou rekonštrukciou, o ktorú sa postarala rodina Vrábeľovcov z Hradištských vrchov. Pozvanie na požehnanie kaplnky, ako aj na slávenie svätej omše prijal náš rožňavský biskup Stanislav Stolárik. Stal sa prvým biskupom, ktorý slúžil svätú omšu v tejto kaplnke.

Otec biskup všetkých srdečne privítal v krásnej Božej prírode a vyjadril radosť zo slávenia na mieste, ktoré pamätá námahu a lásku vynaloženú pri výstavbe kaplnky. Preto keď Pánu Bohu a všetkým ďakujeme za obnovenú kaplnku, ďakujeme aj jej prvým tvorcom.

Biskup Stolárik si v tento deň zároveň pripomínal 45 rokov kňazskej vysviacky, a tak mu prítomní pútnici popriali hlavne pevné zdravie, ochranu Panny Márie, Matky kňazov, ako aj veľa duchovných a fyzických síl pri jeho náročnej službe.