V Blatnohrade si pripomenuli sv. Cyrila a Metoda

Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky v spolupráci sVojenským ordinariátom Maďarskej republiky uskutočnil 17. júna pod vedením biskupa Františka Rábeka spoločnú púť do Blatnohradu – Zalaváru.

Daniela Suchá 18.07.2023
V Blatnohrade si pripomenuli sv. Cyrila a Metoda

Snímka: Ordinariát OS a OZ SR

Svätú omšu ku cti svätých Cyrila a Metoda celebroval biskup František Rábek, koncelebroval generálny vikár OS a OZ SR Jozef Michalov a prítomní slovenskí a maďarskí kňazi.

Biskup František v homílii vyzdvihol veľký význam slávenia Eucharistie, ktorá nie je len priateľským stretnutím kresťanov, ale sprítomnením obety Ježiša Krista, keď obetuje svoje telo a krv na kríži za naše vykúpenie.

„Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život.“ Duchovný Vojenského ordinariátu Maďarskej republiky Milan Márko Markovics v príhovore poukázal na dôležitosť vzájomného porozumenia, ktoré môže vzniknúť len na základe dialógu.

Podobne ako svätí Cyril a Metod, ktorí hlásali Slovo v zrozumiteľnej reči, aj my máme nájsť spoločnú reč – v prenesenom význame slova hovoriť jedným jazykom.