Otvorili svoje brány a srdcia

Komunita Cenacolo v Kráľovej pri Senci aj tento rok zrealizovala deň otvorených dverí. Bolo to poobedie plné radosti, tancov, spevov a hlavne oslavy Boha a toho, čo urobil v našich životoch, príbehoch, rodinách.
Mária, Maroš a chlapci z Kráľovej 18.07.2023
Otvorili svoje brány a srdcia

Súčasťou programu bola svätá omša, ktorú celebrovali arcibiskup Stanislav Zvolenský a olomoucký pomocný biskup Antonín Basler. Snímka: Jozef Ďurica

Ako každú aktivitu v komunite, tak aj toto stretnutie sme začali modlitbou ruženca a vložili ho tak do rúk Panny Márie. Pocítili sme zas a znovu silné objatie Cirkvi.

Svätú omšu u nás v dome celebroval arcibiskup Stanislav Zvolenský spolu s biskupom Antonínom Baslerom, olomouckým pomocným biskupom, a s kňazmi, ktorí nás sprevádzajú na ceste už roky. Bolo pekné a povzbudzujúce počuť z úst otca arcibiskupa, že prichádza do nášho domu s radosťou.

Táto vec dojala mnohé z našich sŕdc. Počas celého stretnutia sme boli spojení s vami všetkými, pretože sa nieslo v duchu aktuálneho 40. výročia našej komunity. Teda aj slogan na tento deň znel z temnoty do svetla, čo je definícia cesty tu v Cenacole.

Naši chlapci si pre rodičov, priateľov komunity a mnohých ďalších pripravili známe predstavenie Masky a zaznelo aj veľa krásnych svedectiev rodičov a chlapcov.

Na mnohých tvárach bolo vidieť dojatie a aj nádej, ktorú nám odovzdal otec biskup Antonín na konci programu. Vďaka ti, Pane Ježišu, že smrť a smútok nemajú posledné slovo. Vďaka ti, matka Elvíra, za túto cestu z temnoty do svetla.