Deti Misijného zrnka preberali zrnká ruženca

V Základnej škole s materskou školou Svätého kríža v Kežmarku sa v sobotu 28. januára stretli na duchovnej obnove deti, ktoré patria do modlitebnej siete Misijné zrnko. Táto aktivita Pápežských misijných diel zapája deti, aby modlitbami pomáhali misionárom šíriť Kristovo evanjelium.
 

František Trstenský 16.02.2023
Deti Misijného zrnka preberali zrnká ruženca

Deti z Kežmarku sa na chvíľu stali malými misionármi. Snímka: FT

Témou duchovnej obnovy detí bolo Delenie sa. Na Základnej škole s materskou školou Svätého kríža v Kežmarku boli pre asi tridsať detí pripravené rôzne duchovné aj voľnočasové aktivity. Ústredným bodom obnovy bola modlitba ruženca a svätá omša, ktorú pre ne slávil miestny farár František Trstenský.

V homílii im pripomenul Ježišovo podobenstvo o horčičnom zrnku, ktoré je na začiatku nepatrné, ale potom vyrastie vo veľký strom. Podobne aj modlitby detí môžu na prvý pohľad vyznieť ako slabé a nepatrné, ale s pomocou Božej milosti dokážu pretvárať ľudské srdcia.

„Pamätajte, milé deti,“ pripomenul kežmarský dekan, „že podľa prísľubu Pána Ježiša vaši anjeli ustavične hľadia na tvár nebeského Otca. Preto verte v silu vašich modlitieb, ktoré vaši anjeli strážcovia prednášajú Pánu Bohu.“