Nuncius vstúpil na akademickú pôdu

Pri príležitosti sviatku spolupatrónov Európy sv. Cyrila a Metoda podľa rímskeho kalendára navštívil 14. februára akademickú pôdu v Nitre apoštolský nuncius Svätej stolice na Slovensku arcibiskup Nicola Girasoli.
Tibor Ujlacký 28.02.2023
Nuncius vstúpil na akademickú pôdu

Nuncius Nicola Girasoli pripomenul odkaz sv. Cyrila a Metoda a jeho dôležitosť v súčasnosti. Snímka: Tibor Ujlacký

Program nunciovej návštevy sa začal na Univerzite Konštantína Filozofa, ktorá v tento deň slávila sviatok svojho patróna sv. Konštantína Cyrila. Monsignor Girasoli si uctil pamiatku svätca pri jeho soche pred budovou univerzity za účasti nitrianskeho biskupa Viliama Judáka a zástupcov akademickej obce.

Program pokračoval na pôde univerzity, kde apoštolský nuncius prednášal študentom, akademickým funkcionárom a univerzitným pedagógom na tému Kresťanstvo, cyrilo-metodská tradícia a univerzita v kontexte súčasných ideových premien.

Ako sám povedal: „Odkaz svätých Cyrila a Metoda je veľmi dôležitý aj dnes. Potrebujeme byť verní svojej identite, byť na ňu hrdí a otvorení stavať spolu niečo, čo je pre dobro všetkých.“

Program pokračoval diskusiou a podvečerným stretnutím so študentmi nitrianskych univerzít v Univerzitnom pastoračnom centre Pavla Straussa. Neskôr svätou omšou, kde v homílii nuncius uvažoval na tému Boh je láska a radosť z lásky.

Celý program bol zakončený v uvoľnenej atmosfére pri spoločnom agapé. Návšteva nuncia na akademickej pôde v Nitre bola aj jeho zoznámením sa s úrovňou univerzitnej pastorácie v Nitre, ktorá sa v centre úspešne realizuje už pätnásť rokov, ale jej začiatky siahajú do roku 1990.