Naša priateľka svätá Filoména

V živote potrebujeme vzory a príklady, ktoré nás posúvajú na ceste k nebu. Takým príkladom je aj svätá Filoména, ktorá chce byť zároveň našou priateľkou.
Zuzana Ružvoňová 23.02.2023
Naša priateľka svätá Filoména

Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda v Námestove. Snímka: Zuzana Ružvoňová

Táto svätica je už žiakom Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda v Námestove známa, jej život a odkaz počas Dňa so svätými priblížil dôstojný pán Ľuboslav Hromják a naši mladší žiaci „stvárňovali“ sv. Filoménu.

Druháci sa zase v školskom klube modlili ruženec k  sv. Filoméne a piataci slávili v školskej kaplnke svätú omšu, po ktorej nasledovalo pomazanie olejom sv. Filomény.

Veríme, že takto prežitý deň sa stane inšpiráciou a obohatením nielen pre náš rozum, ale predovšetkým pre naše srdcia a posunie nás k láske k Bohu i k blížnym.

Pre milovanú osobu dokážeme urobiť aj nemožné, nech sa pre nás takouto milovanou osobou stane aj sv. Filoména. Svätá Filoména, oroduj za nás, za našu školu a rodiny.