Peter Slovák 23.07.2021

Saleziáni majú opäť novokňaza

Po roku majú saleziáni opäť jedného novokňaza. Je ním don Peter Boško, SDB, ktorý prijal kňazskú vysviacku a slávil svoju primičnú svätú omšu v rodnom Humennom v Kostole svätých košických mučeníkov.
Saleziáni majú opäť novokňaza
Peter Nagy 23.07.2021

Farský kostol v Jelke má nový oltár

Trnavský arcibiskup Ján Orosch konsekroval 27. júna nový oltár vo farskom kostole Narodenia sv. Jána Krstiteľa v Jelke.
Farský kostol v Jelke má nový oltár
Auxilia Matlová 16.07.2021

Deň rodiny oslávili so sv. Jozefom

Na nádvorí Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom sa 19. júna konal za účasti Školských sestier de Notre Dame, pedagógov, rodičov, detí a spolupracovníkov školy Deň rodiny.
Deň rodiny oslávili so sv. Jozefom
Jozef Kozák 16.07.2021

Kňazmi sú už dvadsať rokov

„Aby sme neboli ľuďmi s maskami, ale autentickými Kristovými“ – týmito slovami 16. júna povzbudil spolužiakov kňazov dekan Marek Kreheľ, farár farnosti Bardejov, pri stretnutí pri príležitosti 20. výročia ich kňazskej vysviacky.
Kňazmi sú už dvadsať rokov
Gabriela Chochulová 16.07.2021

V Blesovciach posvätili obnovený kostol

S vďačnosťou v srdci voči Pánu Bohu a všetkým dobrodincom sa za účasti množstva veriacich 13. júna uskutočnila posviacka obnoveného Kostola Umučenia sv. Jána Krstiteľa v Blesovciach.
V Blesovciach posvätili obnovený kostol