Obnovená socha svätého Jána

V mnohých našich mestách a dedinách sa nachádzajú stĺpy so sochou sv. Jána Nepomuckého. Jeden čerstvo obnovený pomník stojí aj v obci Podlužany pri Leviciach.
Jozef Frtús 15.12.2022
Obnovená socha svätého Jána

Pomník je umiestnený v dominantnej časti obce, v blízkosti pôvodného miesta pri potoku Podlužianka. Snímka: Jozef Frtús

Český kňaz Ján Nepomucký žil v rokoch 1345 – 1391. Okrem teológie v Prahe vyštudoval aj cirkevné právo na univerzite v Padove. Pôsobil ako správca viacerých farností v Česku i ako generálny vikár arcibiskupa v Starom Meste v Prahe.

V roku 1729 statočného kňaza Jána Nepomuckého blahorečil vtedajší pápež Inocent XIII. Telesné pozostatky svätca sú uložené v Chráme sv. Víta v Prahe. Pôvodný stĺp so sochou svätca postavili obyvatelia Podlužian v roku 1767 pri miestnom potoku.

Vedľa stál vysoký štíhly topoľ, ktorý ho chránil pred bleskami. V časoch totality v roku 1962 pri regulácii potoka pomník premiestnili na nedôstojné miesto. Postava Jána Nepomuckého na podstavci je stvárnená s  charakteristickými atribútmi.

Oblečenú má sutanu, na hlave biret, cez plecia prehodený kožúšok. Nad hlavou má päť zlatých hviezd pravdepodobne zodpovedajúcich piatim písmenám latinského slova tacui, mlčal som. V  rukách drží kríž s  korpusom a palmovou vetvičkou, symbolom víťazstva.

Tento rok si pripomíname 255. výročie existencie pomníka. Pieskovcový podstavec so stĺpom aj samotnú sochu značne poškodila erózia. Obnovený pomník sv. Jána Nepomuckého v nedeľu 27. novembra slávnostne požehnal banskobystrický dekan Gabriel Brendza.