Živé jasličky v komunite Cenacolo

PO TROJROČNEJ PANDEMICKEJ PAUZE SA V KOMUNITE CENACOLO V KRÁĽOVEJ PRI SENCI OPÄŤ TEŠILI ŽIVÉMU BETLEHEMU
Monika Takáčová 20.01.2023
Živé jasličky v komunite Cenacolo

Divadelno-tanečné predstavenie bolo výsledkom spojenia skupinky priateľov a známych. Snímka: Monika Takáčová

Túto tradíciu založil sv. František z Assisi, keď na Štedrý deň roku 1223 za prítomnosti priateľov a miestnych ľudí slúžil svätú omšu v jaskyni neďaleko dedinky Greccio v Umbrii, kde postavil jednoduché jasličky so živým oslíkom a volom.

Tradícia živého betlehema sa rozšírila do celého sveta. Inšpirovali sa ňou aj v komunite Cenacolo v Taliansku, Chorvátsku a Medžugorí.

Na Slovensku sa živý betlehem v novozaloženom chlapčenskom dome prvýkrát realizoval v roku 2008. Bol takisto v jednoduchom prevedení, za účasti niekoľkých priateľov a známych.

Námet, kulisy aj technické zabezpečenie sa odvtedy rok čo rok vylepšovali, pridávali sa postavy a pribudli aj dobrovoľníci, ktorí pomáhali s tancami, kostýmami a celkovými prípravami.

Príprava tohtoročného unikátneho divadelno-tanečného predstavenia trvala už od novembra 2022. Celkovo sa na nej podieľalo okolo 50 ľudí, a to členovia komunity i jej priatelia.

Predstavenie uviedol osobným svedectvom o zmene svojho života člen komunity, ktorý predstavoval sv. Jozefa. Po príhovore zaznela v krátkom videu myšlienka pápeža Františka: „Ži, miluj, snívaj, ver!“

Po predstavení udelili prítomní kňazi požehnanie všetkým zúčastneným. Chceme si ako jedna rodina pripomenúť pravý zmysel Vianoc – aby sa Ježiš narodil aj v našich srdciach – a žasnúť nad tým, čo robí každý deň v našich životoch