Požehnaný čas s blahoslavenou Ankou

Vo farnosti Trstín sme tento rok privítali relikvie blahoslavenej Anny Kolesárovej, mučeníčky čistoty. Natrvalo sú umiestnené vo farskom Kostole sv. Petra a Pavla.
Martina Ambrová 08.12.2022
Požehnaný čas s blahoslavenou Ankou

Relikvie blahoslavenej Anny sú pre farníkov z Trstína požehnaním a povzbudením do ďalších dní. Snímka: Martina Ambrová

Radosť z tohto dňa sa predĺžila aj o radosť z návštevy Pavla Hudáka, rektora Pastoračného centra blahoslavenej Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Otec Pavol k nám prišiel na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, keď sa každoročne v Trstíne-Hájičku koná púť k Sedembolestnej Panne Márii.

Priblížil nám Ankin príbeh a povzbudil nás slovami, že Boh je s nami, miluje každého z nás a volá nás, aby sme sa do neho zamilovali ako Panna Mária a blahoslavená Anna.

Prešlo niekoľko mesiacov, Anka našla u nás domov a my sme sa opäť deväť dní pripravovali, aby sme oslávili jej liturgický sviatok. Pripadol práve na poslednú nedeľu v cirkevnom roku – Nedeľu Krista Kráľa.

Blahoslavenú Annu sme spolu s duchovným otcom Petrom Sabolom s dôverou prosili o zachovanie múdreho, čistého a milujúceho srdca a o mnohé milosti pre seba i pre svet.

Verím, že Anna Kolesárová má čo povedať tomuto svetu, zvlášť mladí potrebujú hrdinské svedectvo jej života. Plným priehrštím rozdáva mnohé milosti, dary.

Obracajme sa na ňu s dôverou. Dovoľme jej, aby sa stala našou priateľkou a mocnou orodovníčkou v nebi. Ďakujeme, blahoslavená Anna, že si medzi nami a že ťa môžeme prosiť o príhovor.