Tibor Ujlacký 30.07.2021

Putovali po stopách sv. Cyrila a Metoda

Program osláv Nitra, milá Nitra a Cyrilo-metodských slávností 2021 bol opätovne obohatený aj o 5. ročník zážitkového podujatia pod názvom Po stopách sv. Cyrila a Metoda z Dražoviec cez zoborský kláštor na Nitriansky hrad.
Putovali po stopách sv. Cyrila a Metoda
Božena Jankurová 30.07.2021

Farská cyklopúť sa osvedčila

Aj tento rok sa cyklisti z farnosti Rakúsy a filiálky Mlynčeky vybrali za Matkou Božou do Levoče, aby vyprosila Božie požehnanie pre ich rodiny a farnosť.
Farská cyklopúť sa osvedčila
Peter Slovák 23.07.2021

Saleziáni majú opäť novokňaza

Po roku majú saleziáni opäť jedného novokňaza. Je ním don Peter Boško, SDB, ktorý prijal kňazskú vysviacku a slávil svoju primičnú svätú omšu v rodnom Humennom v Kostole svätých košických mučeníkov.
Saleziáni majú opäť novokňaza
Peter Nagy 23.07.2021

Farský kostol v Jelke má nový oltár

Trnavský arcibiskup Ján Orosch konsekroval 27. júna nový oltár vo farskom kostole Narodenia sv. Jána Krstiteľa v Jelke.
Farský kostol v Jelke má nový oltár
Mária Havlová 23.07.2021

Odovzdávajú dedičstvo otcov

Veriaci z farnosti Kúty sa tak ako po iné roky stretli 5. júla pri súsoší našich vierozvestcov svätého Cyrila a svätého Metoda pri Základnej škole Andreja Radlinského, aby si pripomenuli ich pamiatku a odkaz.
Odovzdávajú dedičstvo otcov