Jaroslav Fabian 17.07.2020

Úrad prevzal nový dómsky farár


V košickej Katedrále sv. Alžbety sa na sviatok sv. Cyrila a Metoda ujal úradu farára a dekana Allan Tomáš.  

Úrad prevzal nový dómsky farár
Milan Kmec 16.07.2020

Ponúkli nové pastoračné inšpirácie

V Centre pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa v Dvoriankach sa 23. júna konalo tematické stretnutie určené pre kňazov s názvom Farské evanjelizačné bunky (FEB). 

Ponúkli nové pastoračné inšpirácie
Peter Slovák 10.07.2020

Otvoril srdce pre každého

Emeritný opát Bronislav Ignác Kramár OPraem bol v poradí 50. opátom kanónie želivských premonštrátov. Symbolicky 20. júna 2020 na deň liturgickej spomienky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktorého bol horlivým ctiteľom, odišiel do večnosti. 
Otvoril srdce pre každého
Mária Havlová 03.07.2020

Ešte radostnejšie prežívali slávnosť

V Kútoch na slávnosť Božieho tela esteticky nadaní a remeselne zruční farníci vytvorili krásne štyri oltáre v priestore okolo Kostola sv. Jozefa, pestúna.
Ešte radostnejšie prežívali slávnosť
Peter Sandtner 02.07.2020

Spomínali na rušenie seminárov

Pri svätej omši v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave si 11. júna Ordinariát OS a OZ SR a Konfederácia politických väzňov Slovenska pripomenuli 70. výročie likvidácie kňazských seminárov komunistickým režimom v roku 1950. 

Spomínali na rušenie seminárov