Andrej Palovič 26.01.2023

Slávnosť sv. Antona, pustovníka

Vo farskom Kostole sv. Antona, pustovníka, si farníci v nedeľu 15. januára pripomenuli patróna chrámu aj obce, ktorého sviatok pripadá na 17. januára.
Slávnosť sv. Antona, pustovníka
Jaroslav Fabian 26.01.2023

Trvalo vyložili relikviu sv. Alžbety

Košický arcibiskup Bernard Bober požehnal v nedeľu 15. januára v Hermanovciach relikviu sv. Alžbety. Je uložená pri hlavnom oltári kostola z roku 1766, ktorého je patrónkou.
Trvalo vyložili relikviu sv. Alžbety
Viera Štefányová 26.01.2023

Pod Tatrami sa koledovalo

Po troch rokoch absencie Dobrej noviny sa mohli deti zo Spišskej Teplice znova zapojiť do koledovania.
Pod Tatrami sa koledovalo
Monika Takáčová 20.01.2023

Živé jasličky v komunite Cenacolo

PO TROJROČNEJ PANDEMICKEJ PAUZE SA V KOMUNITE CENACOLO V KRÁĽOVEJ PRI SENCI OPÄŤ TEŠILI ŽIVÉMU BETLEHEMU
Živé jasličky v komunite Cenacolo
Mária z Kútov 20.01.2023

Cestu mudrcom osvietili deti

V uliciach Bratislavy sa odohral príbeh putovania mudrcov za malým Ježišom. Aj malým skutkom sa dajú oznamovať veľké veci. Ukazovať cestu trom mudrcom od východu sa v sprievode na slávnosť Zjavenia Pána podujali i deti z Kútov.

Cestu mudrcom osvietili deti