Karol Dubovan 23.06.2022

Posledná rozlúčka s pátrom Jánom Žákovicom

V Trenčíne v Kostole sv. Františka Xaverského sa 2. júna pohrebnými obradmi a svätou omšou rozlúčili s pátrom z Rehole piaristov Jánom Žákovicom.
Posledná rozlúčka s pátrom Jánom Žákovicom
Ján Banovčan 17.06.2022

Svoje zanietenie venoval slovenskému ľudu

Ján Stas sa zaslúžil o vybudovanie kostola zasväteného Božskému Srdcu Ježišovmu v Zábiedove. Obyvatelia si pripomenuli 150. výročie narodenia a súčasne 105. výročie úmrtia svojho veľkodušného kňaza.
Svoje zanietenie venoval slovenskému ľudu
Štefan Keruľ-Kmec ml. 09.06.2022

Požehnali ikonostas

V gréckokatolíckom chráme v Zdobe sa 14. mája konala veľká slávnosť, pri ktorej požehnali zreštaurovaný ikonostas. Vladyka Cyril Vasiľ, SJ, arcibiskup, košický eparchiálny biskup, navštívil farnosť, v ktorej vyrastal a v ktorej pôsobil ako kňaz jeho otec.
Požehnali ikonostas
Štefan Krajčík 09.06.2022

Stretnutie polosmičkárov po polstoročí

Dvadsiateho štvrtého mája sa v bratislavskom františkánskom kostole uskutočnilo stretnutie ľudí, ktorí sa v tomto kostole pred 50 rokmi zúčastňovali na svätej omši v tradičnom čase o 19.30.
Stretnutie polosmičkárov po polstoročí
Tibor Ujlacký 03.06.2022

Slávnosť ku cti Panny Márie Fatimskej

Za účasti mariánskych ctiteľov z mesta Nitra a obcí patriacich do farností Janíkovce pri Nitre a Veľký Lapáš sa pri príležitosti fatimskej soboty uskutočnila tradičná liturgická slávnosť.
Slávnosť ku cti Panny Márie Fatimskej