Peter Slovák 21.08.2020

Pútnikov zo Slovenska vedel povzbudiť

Mnohí naši veriaci sa pred rokmi počas pútí do Ríma stretli s nezabudnuteľným kňazom a sprievodcom vo Večnom meste  Štefanom Šilhárom, SDB. Tento rok sa 2. júla dožil požehnaných 88 rokov života.
Pútnikov zo Slovenska vedel povzbudiť
Mária Havlová 14.08.2020

Oslavám sv. Gorazda predchádzal farský deň

Na farskom dvore v Kútoch bola sobota 25. júla veľmi rušná. V rámci 30. výročia oficiálnych osláv sv. Gorazda usporiadali druhý ročník farského dňa.
Oslavám sv. Gorazda predchádzal farský deň
Mária Kaššová 14.08.2020

V Štiavniku požehnali kaplnku a sochu

Počas sviatku sv. Cyrila a Metoda bola v Štiavniku požehnaná kaplnka patróna obce sv. Františka z Assisi a socha sv. Huberta. Slávnosť sa pripravovala dlhšie aj preto, že miesto sa muselo zrekultivovať.
V Štiavniku požehnali kaplnku a sochu
Vlasta Zsákaiová Držíková 07.08.2020

Budapeštianski Slováci putovali do Blatnohradu

Slovenská samospráva Budapešti (SSB) a Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena usporiadali 11. júla tradičnú pútnickú cestu do historického parku v Blatnohrade, dnes Zalavár, k súsošiu sv. Cyrila a Metoda.

Budapeštianski Slováci putovali do Blatnohradu
Pavol Kall 07.08.2020

Zorganizovali malú púť s veľkým srdcom

V čase tradičnej levočskej púte, ktorá sa tohto roku nemohla konať pre pandémiu koronavírusu, sa 4. júla uskutočnila pešia púť Brezovička - Bišar.
Zorganizovali malú púť s veľkým srdcom