Tibor Ujlacký 03.06.2022

Slávnosť ku cti Panny Márie Fatimskej

Za účasti mariánskych ctiteľov z mesta Nitra a obcí patriacich do farností Janíkovce pri Nitre a Veľký Lapáš sa pri príležitosti fatimskej soboty uskutočnila tradičná liturgická slávnosť.
Slávnosť ku cti Panny Márie Fatimskej
Vierka a Marek Slovensko 26.05.2022

Ututlávanie nie je správna cesta

O zneužívaní maloletých kňazom v našej farnosti sme sa dozvedeli z televíznej reportáže zverejnenej niekoľko rokov potom, čo dotyčný kňaz u nás pôsobil. S manželom sme zostali v šoku.
Ututlávanie nie je správna cesta
Ivan Zentko 20.05.2022

Dobrovoľní hasiči sa dočkali ocenenia

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru Betlanovce už viackrát úspešne pomohli pri povodniach a likvidácii požiarov v okolí. Odmenou im bola slávnostná svätá omša a požehnanie.
Dobrovoľní hasiči sa dočkali ocenenia
Jozef a Elenka Búranovci 20.05.2022

Dotyky s históriou u Jurka

Pri potulkách Slovenskom sme s manželkou pred niekoľkými rokmi natrafili na turistický chodník, ktorý viedol k Rotunde sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici. Hneď prvý deň po nedeli sv. Juraja sme si to namierili do Nitrianskej Blatnice s túžbou uvidieť toto vzácne miesto na vlastné oči.
Dotyky s históriou u Jurka
Františka Čačková 19.05.2022

Osobný pozdrav Svätému Otcovi

Na ďakovnej púti k Svätému Otcovi sa zúčastnil aj predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku páter Juraj Ďurnek a jeho zástupkyňa sestra Renáta Jamborová.
Osobný pozdrav Svätému Otcovi