Tibor Ujlacký 16.02.2023

Saleziánky slúžia v Nitre už desať rokov

Pri príležitosti spomienky sv. Jána Bosca sa v Kostole sv. Gorazda na sídlisku Klokočina v Nitre konala liturgická slávnosť. Na slávnosti si sestry saleziánky z Inštitútu dcér Márie Pomocnice pripomenuli aj 10. výročie ich príchodu do Nitry a Nitrianskej diecézy.
Saleziánky slúžia v Nitre už desať rokov
František Trstenský 16.02.2023

Deti Misijného zrnka preberali zrnká ruženca

V Základnej škole s materskou školou Svätého kríža v Kežmarku sa v sobotu 28. januára stretli na duchovnej obnove deti, ktoré patria do modlitebnej siete Misijné zrnko. Táto aktivita Pápežských misijných diel zapája deti, aby modlitbami pomáhali misionárom šíriť Kristovo evanjelium.
 

Deti Misijného zrnka preberali zrnká ruženca
Jaroslav Fabian 09.02.2023

Najlepšia základná škola

V aktuálnom rebríčku základných škôl z celého Slovenska je na prvom mieste cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach, ktorej zriaďovateľom je Košická arcidiecéza. Riaditeľka školy Terézia Hrebeňárová sa tomuto výsledku potešila.
Najlepšia základná škola
sr. Zuzana Škrinárová 09.02.2023

Sto rokov charizmy sociálnych sestier

Kláštor benediktínov v maďarskej Pannonhalme sa stal dejiskom osláv 100. výročia založenia Spoločnosti sociálnych sestier.
Sto rokov charizmy sociálnych sestier
Jakub Halčák 09.02.2023

Exercičný dom slávil 30. výročie

Exercičný dom sv. Ignáca v Prešove oslávil 10. januára tridsať rokov svojej existencie.
Exercičný dom slávil 30. výročie