Ľudovít Malík 20.09.2019

Kardinál Tomko je už 40 rokov biskupom

Slovenský kardinál Jozef Tomko (95), emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, oslavuje 40. výročie biskupskej vysviacky. V roku 1979 mu ju udelil pápež Ján Pavol II.
Kardinál Tomko je už 40 rokov biskupom
Peter Toman 20.09.2019

Pútnici sa zišli na vrchu Butkov

Otvorený prírodný chrám na vrchu Butkov bol 29. augusta  cieľom tisícok pútnikov z rôznych regiónov Slovenska.
Pútnici sa zišli na vrchu Butkov
Ivan Šipkovský 13.09.2019

V Trakoviciach si pripomenuli troje primície

Nezmazateľným spôsobom sa vpísala do novodobej histórie Trakovíc nedeľa 6. augusta v roku 1939. V tento deň traja rodáci, novokňazi, saleziáni Alojz Žemla, Štefan Krajčovič a Pavol Drgoň spoločne slávili primičnú svätú omšu.
V Trakoviciach si pripomenuli troje primície
Vladimír Sagan 13.09.2019

Spomínali na arcibiskupa Eduarda Nécseya

Vo farnosti Oslany na hornej Nitre si pripomenuli viaceré osobnosti, udalosti a výročia. Patrila k nim odpustová, ľudovo nazývaná hodová slávnosť patróna miestneho kostola sv. Štefana, uhorského kráľa, a 765. výročie prvej písomnej zmienky o obci Oslany. 
Spomínali na arcibiskupa Eduarda Nécseya
Pavol Pečko 12.09.2019

Na odpuste sa posilnili duchovne i telesne

Pri príležitosti odpustovej slávnosti Nanebovzatia Panny Márie sa vo farnosti Sučany 18. augusta uskutočnila slávnostná svätá omša.
Na odpuste sa posilnili duchovne i telesne