Dominik Duša 19.11.2020

Kňazská štóla je symbol láskavej moci

Kreatívna snímka vznikla vďaka novokňazovi Markovi Vaškovi, SDB, ktorý prepožičal svoju štólu najstaršiemu kňazovi v žilinskom saleziánskom rehoľnom dome donovi Jánovi Tockému, SDB, ktorý - ak Pán Boh dá – sa poďakuje za dar života a oslávi 90-ročné životné jubileum.
Kňazská štóla je symbol láskavej moci
Jozef Paluba 13.11.2020

Uctili si blahoslaveného cisára

Pri príležitosti liturgickej spomienky blahoslaveného Karola Habsburského (1887 - 1922), posledného cisára rakúsko-uhorskej monarchie, celebroval 21. októbra svätú omšu biskupský vikár vikariátu Ordinariátu OS a OZ SR MV SR Jozef Paluba.
Uctili si blahoslaveného cisára
Jozef Krajči 13.11.2020

Stretli sa jedinečné bardejovské jubileá

V novembri si Bardejovčania pripomínajú dve významné udalosti, ktoré sa udiali v Jubilejnom roku 2000. Prvou je povýšenie gotického skvostu - Chrámu sv. Egídia na baziliku minor. Stalo sa tak 23. novembra 2000. Druhou je hneď o týždeň nato zápis historického centra Bardejova spolu s Bazilikou sv. Egídia do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
Stretli sa jedinečné bardejovské jubileá
Peter Slovák 12.11.2020

Požehnali obraz biskupa Roškovániho

Vo farskom kostole v Sennom spomínali začiatkom jesene na vzácneho rodáka, biskupa Augustína Roškovániho (1807 – 1892). Augustín Roškováni sa narodil v miestnom kaštieli; nitrianskym biskupom bol v rokoch 1859 - 1892.
Požehnali obraz biskupa Roškovániho
Peter Slovák 06.11.2020

V Partizánskom požehnali misijný kríž

V piatok 23. októbra podvečer pri zachovaní protipandemických opatrení na obnovenom námestí v Partizánskom požehnal farár farnosti Vladimír Farkaš kríž, ktorý je znakom spásy, duchovným mementom pre súčasnú dobu i výzvou na evanjelizáciu.
V Partizánskom požehnali misijný kríž