Florbalový turnaj vo Finticiach

Farnosť Záhradné zorganizovala v sobotu 11. marca florbalový turnaj dekanátu Prešov-východ. Zapojili sa doň chlapci a dievčatá vo veku od 13 do 17 rokov.

Marek Bartkovský 23.03.2023
Florbalový turnaj vo Finticiach

Dekanátny florbalový turnaj si mladí pochvaľovali. Snímka: Marek Bartkovský

Športové podujatie sa uskutočnilo v telocvični ZŠ Fintice. Náš duchovný otec Stanislav na začiatku všetkých privítal a milo pripomenul, že je zabezpečené aj občerstvenie.

Otec Ján, farár vo Finticiach, vyzval prítomných na modlitbu, potom už len rozhodca Filip pripomenul pravidlá a mohlo sa začať. Počas akcie nás prišiel pozrieť a povzbudiť aj starosta obce, pán farár z Podhorian a diváci.

Do turnaja sa zapojili štyri farnosti – Fintice, Podhorany (Podhorany s filiálkami Chmeľovec a Šarišská Trstená), Pušovce (filiálka Proč) a Záhradné. Môžeme teda povedať, že na tomto športovom zápolení bola zastúpená polovica dekanátu.