Púť z Devínskej Novej Vsi do Ríma

Chcem sa podeliť o svoje zážitky z farskej púte do svätého mesta Rím. Naše putovanie spolu s farárom Andrejom Kalamenom malo hlboký duchovný rozmer, no zároveň sme sa toho veľa dozvedeli z histórie a umenia.

Ľudmila MIhalovičová 23.03.2023
Púť z Devínskej Novej Vsi do Ríma

Na snímke je mladá časť našej takmer 60-člennej pútnickej skupiny, ktorá sa zúčastnila na modlitbe Anjel Pána na Námestí sv. Petra. Priniesli sme Svätému Otcovi pozdrav zo Slovenska. Snímka: Ľudmila Berecová

Na púť sme sa vydali - podľa slov nášho sprievodcu Karola Michaloviča - vo výbornom termíne. Od 23. do 27. februára totiž Rím nebol preplnený turistami. Mali sme tak väčšiu pohodu pri obdivovaní skvostov histórie, architektúry a umenia.

Prvý deň našej cesty sa začal návštevou Baziliky Santa Maria Maggiore, jedného z najstarších a najvýznamnejších mariánskych chrámov na svete. V jednej z kaplniek sme mali svätú omšu, ktorú celebroval otec Andrej. Pomáhali mu miništranti z našej farnosti a celú omšu krásne sprevádzal spev organistky Júlie a speváčok z Devínskej Novej Vsi.

Navštívili sme aj Sväté schody, po ktorých mal kráčať sám Ježiš Kristus v paláci Poncia Piláta v Jeruzaleme. Do Ríma ich dala previezť svätá Helena. Dnes sa nachádzajú v budove na námestí Piazza di San Giovanni in Laterano priamo oproti Lateránskej bazilike. Schodov je 28. Nezapochybovala som o ich duchovnom význame a vyšla som po nich kolenačky – na každom schode s modlitbou a prosbou o odpustenie hriechov.

Ďalší deň nás čakala návšteva Baziliky sv. Pavla za hradbami, ktorá sa týči nad hrobom apoštola Pavla. Nádherný chrám dokola lemujú medailóny všetkých pápežov od svätého Petra až po Františka.

Pútnici na Svätopeterskom námestí. Snímka: Ľudmila Berecová

Tretí deň naše kroky viedli do baptistéria pri Lateránskej bazilike. Obdivovali sme najstaršiu krstiteľnicu, v ktorej sa doteraz vykonáva obrad krstu. V týchto krásnych priestoroch sme mali svätú omšu. Potom sme sa presunuli pred Baziliku sv. Petra. Na Svätopeterskom námestí sme s túžbou čakali na modlitbu Anjel Pána so Svätým Otcom Františkom. A dočkali sme sa.

Po Ríme sme sa presúvali metrom, ale aj tak sme počas celej púte nachodili dovedna okolo 52 kilometrov. Určite to stálo za to.