Putovanie Svätou zemou

František Trstenský 23.03.2023
Putovanie Svätou zemou

Snímka: František Trstenský

Takmer päťdesiat pútnikov z farnosti Kežmarok si prešlo a uctilo hlavné miesta dejín spásy vo Svätej zemi. Farár a dekan František Trstenský ich nimi sprevádzal podľa tajomstiev posvätného ruženca od zvestovania Pána v Nazarete cez narodenie v Betleheme, verejné účinkovanie v Galilei až po veľkonočné udalosti v Jeruzaleme.

Pápež Pavol VI. nazval Svätú zem piate evanjelium. Kto kráča krajinou, v ktorej žil Boží Syn, lepšie chápe Sväté písmo, ktoré osobne číta alebo počúva počas svätej omše. „Púť vnímam ako dôležitý prostriedok pastorácie a upevňovanie spoločenstva našej farnosti,“ vysvetlil František Trstenský, ktorý vo Svätej zemi absolvoval štvorročné biblické štúdiá.