Marek Kasala 18.02.2020

Farský karneval opäť prilákal množstvo detí

S obdobím fašiangov sa už tradične spája dobrá nálada, spev, hudba, tanec, plesy, no a v neposlednom rade i karnevaly. 

Farský karneval opäť prilákal množstvo detí
Stanislav Kulla 14.02.2020

Slovenský misionár pôsobil v Brazílii

Slovenský kňaz Albert Sitár sa dlhé roky venoval veriacim v Južnej Amerike, kde pôsobil pod menom Pietro Meyer. 
Slovenský misionár pôsobil v Brazílii
Eva Güttlerová 14.02.2020

Pripomenuli si návrat redemptoristov

Do Kostola sv. Cyrila a Metoda v Bratislave sa pred 30 rokmi vrátili redemptoristi. Slávnostne ho prevzali 14. januára 1990. Výročie si pripomenuli i v Podolínci, kde rehoľa obnovila svoju činnosť 28. januára 1990.

Pripomenuli si návrat redemptoristov
Jana Kampošová 13.02.2020

Kráčajme vo svetle Pánovho slova

Pri príležitosti Roku Božieho slova a Nedele Božieho slova Svätý Otec František v apoštolskom liste Aperuit illis - „Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk 24, 45) vysvetľuje veľký životný význam Božieho slova. 
Kráčajme vo svetle Pánovho slova
Eva Güttlerová 07.02.2020

Redemptoristi majú nových oblátov

Slovo oblát pochádza z latinského oblatus, čo znamená obetovaný Bohu. Na začiatku kresťanstva boli takto označované deti, ktoré rodičia zasvätili Bohu a stali sa príslušníkmi duchovného stavu. Neskôr sa tým označoval človek, ktorý žil mimo kláštora, ale mal podiel na spiritualite konkrétneho spoločenstva, ku ktorému bol pridružený.
Redemptoristi majú nových oblátov