Storočnica sestry Kajetány

V nitrianskom provinciálnom dome dcér kresťanskej lásky sa v nedeľu konala milá slávnosť. Sestra Kajetána sa 30. apríla dožila storočnice svojej pozemskej púte.

Vincentky. sk 18.05.2023
Storočnica sestry Kajetány

Snímka: Vincentky.sk

V kruhu najbližších príbuzných a spolusestier slávil ďakovnú svätú omšu provinciálny direktor Jozef Mrocek, CM. Sestra Kajetána ďakovala za požehnanie života a všetky prijaté milosti, za každú službu, ktorú vykonávala, i za všetkých chudobných, ktorým mohla slúžiť.

V závere zaznela pieseň Kráľovná nebies, ktorej text napísal jej už zosnulý rodný brat Viktor Magdolen. Na otázku príbuzných, či neľutuje, že zasvätila svoj život Bohu, sestra Kajetána odpovedala: „Neľutujem ani jediný okamih, ani jedinú chvíľu, odkedy som vstúpila do Spoločnosti dcér kresťanskej lásky. Nikdy by som si nebola pomyslela, že sa dožijem takéhoto okamihu. Vrúcne ďakujem Pánu Bohu za to, že ma sprevádzal všade, kam som išla slúžiť.“

Sprevádzajme sestru Kajetánu svojimi modlitbami, aby Pán žehnal i nasledujúce roky, ktoré jej v tomto pozemskom živote ešte udelí.