V Cinobani sa otvorila brána milostí

Na Druhú veľkonočnú nedeľu zažili veriaci v Cinobani jedinečnú udalosť. Farský Kostol Božieho milosrdenstva sa dekrétom biskupa Stanislava Stolárika stal diecéznou Svätyňou Božieho milosrdenstva.
Jarmila Balázsová 18.05.2023
V Cinobani sa otvorila brána milostí

Snímka: Jarmila Balázsová

Na slávnostnej svätej omši bol prítomný generálny vikár Rastislav Polák, kancelár biskupského úradu Peter Kovalič a dekan dekanátu Horný Novohrad Jozef Haľko. Pri tejto príležitosti bol vymenovaný za prvého rektora diecéznej svätyne súčasný farár farnosti Miroslav Litviak.

Farský kostol v Cinobani posvätil biskup Rožňavskej diecézy Stanislav Stolárik 6. novembra 2022. Počas slávenia svätej omše sa do konsekrovaného oltára vložili relikvie svätej sestry Faustíny Kowalskej, ktorá svojím životom vydávala svedectvo Božieho milosrdenstva.

Cesta výstavby Božieho chrámu nebola ľahká, prešla aj náročnejšími etapami, ale dobré diela prekonávajú všetky prekážky. Vďaka ti, Bože, že si toto dielo milosti ochraňoval, požehnával a stvárňoval do dnešnej podoby.

V mene veriacich farnosti Cinobaňa patrí tiež srdečná vďaka a uznanie všetkým sponzorom – ľuďom šľachetného srdca. Nech Božie milosrdenstvo obviaže rany všetkým ľuďom dnešnej doby a vráti im stratenú nádej, aby sa opäť mohli vrátiť do milosrdného náručia Otcovej lásky a zakúsili vzácny dar pokoja pre celý svet.