Púť za Svätým Otcom do Budapešti

Na stretnutie s pápežom Františkom 30. apríla putovali veriaci maďarskej i slovenskej národnosti hneď z niekoľkých farností Rožňavskej diecézy – z Lučenca, Fiľakova, Rimavskej Soboty, Biskupíc a Petroviec.
Mária Červená 18.05.2023
Púť za Svätým Otcom do Budapešti

Jedinečná atmosféra z púte do Maďarska dodala pútnikom z Rožňavskej diecézy radosť do ďalších dní. Snímka: Efrém Tomáš Zemjánek, OFM

Všetci sa chceli stretnúť so Svätým Otcom Františkom, ktorý zjednocuje Katolícku cirkev a vedie ju podľa vzoru Dobrého pastiera. Toto bolo zjavné a veľmi symbolické, keďže sa spoločné slávenie svätej omše na Námestí Lajosa Kossutha konalo práve v Nedeľu Dobrého pastiera.

Kňazi, ktorí sa na púti zúčastnili, svedčili o veľkom nadšení ľudí zo stretnutia so vzácnym pútnikom, Svätým Otcom Františkom. Páter Efrém Tomáš Zemjánek, OFM, administrátor farnosti Fiľakovo, rozprával o nadšení a prejavoch spontánnej radosti z prítomnosti Svätého Otca a  zo spoločenstva tisícov ľudí, ktorí sa v Budapešti stretli.

Niektorí naši pútnici sa nedostali až na námestie, a hoci mohli sledovať svätú omšu len prostredníctvom veľkoplošných obrazoviek, bolo to predsa len iné ako sledovať priamy prenos doma, čo krásnu atmosféru na mieste diania nenahradí. Hoci stála pútnikov cesta do Maďarska námahu, neľutovali.

Modlitbová atmosféra sprevádzaná spevom zostane v ich srdciach nielen ako spomienka. Stretnutie Svätého Otca s mladými sa tiež vyznačovalo úprimnou radosťou. Mladí cítili bezprostrednosť pápeža a jeho blízkosť k nim, ktorí sú budúcnosť sveta a Cirkvi.