Deň spoločenstva o živej Cirkvi

Členovia, sympatizanti a priatelia formačného hnutia Svetlo – Život sa poslednú aprílovú sobotu stretli na vrchu Butkov pri príležitosti celoslovenského dňa spoločenstva. Tento rok podujatie zastrešovala téma o živej Cirkvi.
Pavol Kall 25.05.2023
Deň spoločenstva o živej Cirkvi

Na Butkov prišli členovia hnutia prežiť v spoločenstve priateľov jednotu, vzájomne sa potešiť a povzbudiť. Snímka: Mária Polačková

Moderátor hnutia kňaz Zdenko Králik k tomu poznamenal: „Vízia živej Cirkvi, ktorú mal zakladateľ hnutia kňaz František Blachnický, je v hnutí prítomná stále. Vychádza z učenia Druhého vatikánskeho koncilu, že Cirkev je spoločenstvo spoločenstiev, ktoré svoj život čerpajú zo svojho vzťahu s Ježišom Kristom, z Božieho slova a Eucharistie.“

Podujatie bolo výnimočné aj tým, že tohto roku si pripomíname 50. výročie zasvätenia hnutia Nepoškvrnenej Panne Márii. Program tvorila modlitba chvál, katechéza a hodina svedectiev. Svätú omšu slávil s viacerými kňazmi žilinský biskup Tomáš Galis.

V homílii poukázal na dôležitosť rodinnej modlitby, spoločného stolovania a prežívania viery. Povzbudil veriacich, aby boli aj oni sami pozitívnym prekvapením pre svoje okolie. V závere svätej omše sa prítomní zasvätili Nepoškvrnenej Matke Cirkvi a  adresovali list jednoty pápežovi Františkovi a slovenským biskupom.