Rehoľníci na vernisáži v Štrasburgu

Slovenskí rehoľníci navštívili v dňoch od 12. do 16. marca Štrasburg. Nešlo len o poznávanie mesta a europarlamentu. Cieľom bolo zúčastniť sa na vernisáži výstavy k 35. výročiu sviečkovej manifestácie.

Hermana Matláková 30.03.2023
Rehoľníci na vernisáži v Štrasburgu

Rehoľníci zo Slovenska spoznali priestory europarlamentu v Štrasburgu. Snímka: archív KVRPS

Už v prvý večer priniesli zasvätení svoje svedectvá a za prítomnosti ostatných pozvaných hostí hovorili o svojej priamej účasti na sviečkovej manifestácii. Členovia Ústavu pamäti národa boli veľmi povzbudení takýmito svedectvami a vyzvali aj ďalších zasvätených, aby sa nebáli hovoriť o tom, čo zažili, a nepokladali to za samozrejmosť.

Ďalší deň zasvätení navštívili katedrálu a zúčastnili sa na svätej omši v slovenskom jazyku. Neskôr nasledovala plavba loďou a návšteva europarlamentu, kde otvorili výstavu k 35. výročiu sviečkovej manifestácie. Okrem pozvaných hostí sa zúčastnili aj europoslanci z Poľska, Česka a Maďarska.

Už v roku 1988 vydal Európsky parlament dekrét, ktorý odsúdil zásah polície voči vlastným občanom. Počas otvorenia výstavy sa dekrét čítal ako pripomienka toho, že je dôležité nezabúdať na nespravodlivo stíhaných – u nás, ale aj v iných krajinách. Otvorenie výstavy sprevádzali bratia kapucíni hudbou a spevom piesní napísaných v období okolo roku 1988.

Zasvätení navštívili pamiatky aj evanjelický kostol, v ktorom bol pokrstený Charles de Foucauld - v tej dobe patril kostol katolíkom.