Sväté misie vo farnosti Ptičie

Po trinástich rokoch sa vo farnosti Mena Panny Márie v Ptičí a filiálke Chlmec uskutočnili od 19. do 26. marca sväté misie.
Miroslav Kalanin 20.04.2023
Sväté misie vo farnosti Ptičie

Farár farnosti Ptičie Jozef Hermanovský (vľavo) a pátri misionári Lucián Mária Bogucki (v strede) a Stanislav Rok s miestnymi miništrantmi. Snímka: Viera Hudáková

Viedli ich pátri minoriti Lucián Mária Bogucki a Stanislav Rok, ktorých pozval miestny farár Jozef Hermanovský. Vo svojich misijných kázňach pátri upozorňovali na krásu a dôležitosť Božieho slova v živote veriaceho človeka.

Súčasťou ľudových misií bolo predovšetkým vysluhovanie sviatosti zmierenia, veriaci si mohli obnoviť krstné i manželské sľuby. Duchovným zážitkom bola pobožnosť krížovej cesty odpustenia vo večerných hodinách v obidvoch obciach. Prítomní prežívali duchovné zamyslenia vo svetle sviec. Vrcholom každého dňa misií bolo slávenie Eucharistie. Na záver pátri požehnali misijný kríž a tiež kríže, ktoré si veriaci priniesli. Nech sú pre nich ľudové misie začiatkom nového vzťahu s Kristom.