Spevácky zbor sa vydal rozdávať radosť

Zbor sv. Ladislava z Rajca v druhý predĺžený májový víkend opäť po roku nasadol do autobusu a vydal sa na cesty. Smer západné Čechy, okres Karlove Vary, kúsok od nemeckých hraníc.
Alena Rybárová 01.06.2023
Spevácky zbor sa vydal rozdávať radosť

Na mariánskom pútnickom mieste Skoky navštívili Kostol Návštevy Panny Márie. Snímka: Kyškovci

Prišli sme na pozvanie miestneho kňaza, rajeckého rodáka Pavla Kavca, aby sme s ním oslávili jeho blížiace sa životné jubileum 60 rokov.

Patrí do Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul a v obci Žlutice u našich českých susedov je na misiách druhý rok. Veríme, že ako jeho prví gratulanti sme ho úplne nevyčerpali.

SLÚŽIŤ SVOJIMI DARMI

Počas našej púte sme sprevádzali spevom sväté omše. Na jednej z nich, pre hasičov česko-nemeckej komunity pri príležitosti sviatku svätého Floriána, sme vytvorili pekné medzinárodné spoločenstvo.

Pán farár Kavec nás všetkých pozval naďalej slúžiť svojimi darmi, ochotou a obetavosťou. V Jáchymove sme si pripomenuli smutné udalosti z čias komunizmu, keď nespravodlivo obvinení museli v pracovnom tábore spracovávať uránovú rudu za neľudských podmienok.

Navštívili sme tiež nádherný premonštrátsky kláštor v Teplej s veľkolepým chrámom, majestátnou knižnicou a sieňami. Ochutnali sme bohatstvo liečivých vôd v kúpeľných mestách Mariánské Lázně a Karlove Vary.

KRÁSA CIRKVI JE V NÁS

Na mariánskom pútnickom mieste Skoky sme sa dotkli opustenej cirkvi, ktorej krása bola vyrabovaná.

Zároveň nás však povzbudil náš spolupútnik kňaz Marek Mucha, že Cirkev nestojí na chýbajúcich sochách a zničených chrámoch, ale na našich životoch, ktoré jej môžu dodávať krásu.

Ďakujeme ti, Pane, za túto skúsenosť pre naše spoločenstvo. Ďakujeme tiež za dar života, odvahu a humor nášho misionára Pavla.