Malými krôčikmi k veľkým činom

Na Deň lesa a Deň vody sa na cirkevnej Základnej škole s materskou školou Štefana Moysesa v Banskej Bystrici rozhodli začať s environmentálnou premenou. Viac sa venovať triedeniu a vzdelávať sa ohľadom nových trendov v triedení odpadov.

Marcela Kučeráková 27.04.2023
Malými krôčikmi k veľkým činom

Žiaci základnej školy Štefana Moysesa sú príkladom snahy o čistejšie životné prostredie. Snímka: Marcela Kučeráková

Na papierový odpad teraz škola využíva kartónové krabice, ktoré si každá trieda zhotovila sama, so symbolickým označením modrou farbou. Na plastový odpad sa používajú veľké plastové fľaše, v ktorých sa dodáva voda na pitný režim. Najmä tie, ktoré mali mikrotrhlinu a na pitný režim tak boli nepoužiteľné. Po novom sa okrem toho využívajú aj na triedenie kovov a tetrapakov.

Svätý Otec František sa v encyklike Laudato si’ obracia s prosbou na nás všetkých: „Ľudstvo ešte má schopnosť spolupracovať na vytvorení nášho spoločného domu.“ Nebuďme ľahostajní a priložme ruku k dielu, aby sme sa podieľali na trvalo udržateľnom environmentálnom rozvoji našej planéty.

Okrem toho sa žiaci školy obliekli do zelenej farby, čím imaginárne každý jeden žiak zachránil jeden strom, a aj do modrej farby, čím rovnako symbolicky zachraňovali vodné živočíchy. Čo iné môžu deti pre budúcnosť, trvácnosť, udržateľnosť našej zeme urobiť? Nateraz stačí, ak sú vedené k zodpovednosti a podieľajú sa na triedení odpadu. Veď malými krôčikmi smerujeme k veľkým činom.