Nová originálna krížová cesta

Kostol Narodenia Panny Márie v Tepličke, filiálke farnosti Markušovce na Spiši, získal symbolicky v Pôstnom období novú krížovú cestu.

Jozef Sendrej 27.04.2023
Nová originálna krížová cesta

Krížová cesta je unikátnou drevorezbárskou prácou. Snímka: Jozef Sendrej

Predchádzajúca krížová cesta mala už 70 rokov a bola v nevyhovujúcom stave. Drevorezbu novej krížovej cesty zhotovil umelecký rezbár Jaroslav Bujňák z Brezovice nad Torysou, ktorý vytvoril aj dary pre pápeža Jána Pavla II. či Svätého Otca Františka.

Do novoinštalovaného umeleckého diela vložil autor nielen veľa fyzickej práce, fantázie, umeleckého cítenia, ale aj trpezlivosti a času. Každé zastavenie krížovej cesty z lipového dreva je originálne. Podklad štrnástich drevorezieb tvoria Mojžišove „kamenné“ tabule Desatora, na ktorých sú vytvorené jednotlivé reliéfy postáv s prostredím a situáciou jednotlivých zastavení.

Veľká vďaka známym i Bohu známym veriacim z Tepličky a dobrodincom, ktorí napriek ekonomickej kríze štedro prispeli na vytvorenie krásnej krížovej cesty a aj týmto vyjadrili svoj vzťah k Božiemu chrámu.

Novú krížovú cestu pri svätej omši na Palmovú nedeľu požehnal farár Štefan Saloka.