Stretnutie s povolanými rodákmi

Vo farnosti Mútne, pod ktorú patrí aj filiálka Beňadovo, sa tradične stretávajú zasvätení a kňazi, aby povzbudili svojich rodákov a porozprávali im o svojej službe.
Marek Rambala 16.03.2023
Stretnutie s povolanými rodákmi

Cieľom stretnutia bolo povzbudenie svojich rodákov. Snímka: Marek Rambala

Tento rok sa na pozvanie miestneho rodáka a špirituála kňazského seminára Martina Majdu stretli zasvätení 4. marca v Kostole sv. Jozefa, robotníka, v Beňadove. Pred svätou omšou bola pobožnosť za nové kňazské a rehoľné povolania. Svätú omšu celebroval rektor kňazského seminára Peter Majda.

Slávnostným kazateľom bol rodák Marián Majda, pôsobiaci vo Veľkom Rovnom: „Všetci sme povolaní do duchovného stavu, ktorý sa začína krstom a do ktorého patrí aj manželstvo, veď práve v povolaní manželstva majú svoj základ kňazské a rehoľné povolania.“

Kňazi, rehoľné sestry i bohoslovci sa potom veriacim predstavili a porozprávali o miestach svojho pôsobenia a svojej činnosti. Po duchovnom programe nasledovalo spoločné agapé.