Cyrilo-metodská slávnosť v Dolnom Ohaji

Od príchodu svätých Cyrila a Metoda uplynulo 1160 rokov. Ich misiu si v Dome seniorov v Dolnom Ohaji pripomenuli milou slávnosťou.
Daniela Suchá 16.03.2023
Cyrilo-metodská slávnosť v Dolnom Ohaji

Seniori v Dolnom Ohaji si pripomenuli cyrilo-metodskú úctu. Snímka: Ivana Šurániová

Riaditeľka domu seniorov Veronika Čelechovská na úvod privítala všetkých zúčastnených. Daniela Suchá, predsedníčka OZ Cyrilometodiada, predniesla verše z Proglasu sv. Konštantína Filozofa a Žalm cyrilo-metodský Karola Strmeňa. Hrou na fujare ju sprevádzal Štefan Suchý.

Anton Hrnko v príhovore o misii sv. Cyrila a Metoda spresnil, že na územie našich predkov nepriniesli kresťanstvo, ako sa to často hovorí, pretože v čase ich pôsobenia už boli aspoň tri generácie pokresťančené.

Svätí bratia však priniesli starým Slovákom písmo, preložili Bibliu a bohoslužobné knihy do ich reči, čím o tisíc rokov predbehli západnú Európu, v ktorej sa začali slúžiť sväté omše v reči ľudu až po Druhom vatikánskom koncile. Ich pôsobením sa kresťanstvo na Veľkej Morave dostalo na oveľa vyššiu úroveň.

Svätú omšu ku cti sv. Cyrila a Metoda celebroval farár z Hronského Beňadika Alexander Staník, farár z Radavy Viktor Tomčányi a otec Šebastián Košút z miestneho domu seniorov. Svätú omšu spevom sprevádzali seniori.

Ivan Solár, starosta obce Dolný Ohaj, poďakoval za zorganizovanie podujatia a zablahoželal seniorke Blažene Juríkovej k významnému životnému jubileu – deväťdesiatym narodeninám.