Vianoce od júna až do konca roka

Žilinské františkánske rehoľné spoločenstvá začali 10. júna sláviť jubileum vianočnou svätou omšou v kapucínskom Kostole Obrátenia sv. Pavla v Žiline (Sirotár).

Františka Čačková OSF 06.07.2023
Vianoce od júna až do konca roka

Snímka: Františka Čačková, OSF

Je to v Žiline prvá z viacerých plánovaných aktivít, ktorými si chce františkánska rodina tento rok pripomenúť jubileum 800 rokov od prvého slávenia Vianoc s jasličkami v talianskom meste Greccio.

„Snahou svätého Františka bolo prinášať nové spôsoby, ako priblížiť nášho Pána ľuďom a byť impulzom v živote spoločenstva. To nás povzbudzuje zapojiť sa do tohto výročia možno netradičnou formou,“ vyzval rektor kostola brat Michal Piaček.

Prišlo mnoho ľudí, skoro ako na polnočnú svätú omšu. Kazateľ brat Tomáš Fusko predstavil 800 rokov starú udalosť slovami: „Jubileum nie je ani tak o Vianociach, ako o tom, aby sme sa dali inšpirovať životom svätého Františka a tým, čo v jeho živote urobil Boh. Motivovala ho radosť chtivá po láske a pokoji.“

Vianočný charakter dotvorila výzdoba kostola s jasličkami, koledy, ale aj vianočné oplátky a punč ponúkané pri agapé či darček pre každú rodinu – vianočná sviečka. Betlehem od ľudového umelca z Oravy bude počas tohto roka prinášať návštevníkom kostola radosť.