Radosť je misionárska

Svetové dni mladých ukázali skutočnú, radostnú Cirkev. S kňazmi, ktorých zmyslom života a šťastím je byť kňazom.
Ivan Kňaze 20.08.2023
Radosť je misionárska

Lucia Jemalová odovzdáva novokňazovi Inocentovi dar od slovenských veriacich z Pruského. Snímka: archív PMD

Sila viery, delenie sa o radosť, priamy očný pohľad bez mobilov – to je len niekoľko drobností, ktoré v Lisabone rezonovali na každom kroku. Viac ako 1,5 milióna mladých ľudí zo 151 krajín ukázalo svetu, čo je to katolíckosť a ako sa radosť stáva živou a posilňujúcou.

Pápež im po odložení oficiálneho textu príhovoru povedal jednoducho a jasne: „Pýtam sa vás, ktorí ste tu, ktorí ste sa prišli stretnúť, nájsť Kristovo posolstvo a objaviť nádherný zmysel života, necháte si všetko pre seba alebo toto posolstvo prinesiete aj iným? Čo si myslíte? Ja vás nepočujem... Musíme ho zaniesť iným, pretože radosť je misionárska! Zopakujme si to všetci spoločne: radosť je misionárska! A preto túto radosť prinesieme iným.“

ŠŤASTNÝ ARCIBISKUP

Vincent Mwakhwawa, národný riaditeľ Pápežských misijných diel v Malawi, ktorý nás v roku 2022 na misijnej ceste po svojej krajine sprevádzal, je tiež priamy a radostný človek.

Keď som mu oznámil, že máme nového apoštolského nuncia Nicolu Girasoliho, povedal: „Ľudia ho v Malawi milovali! Je to spontánny a šťastný arcibiskup.“ Na našich misijných návštevách v Afrike a v Ázii stretávame skutočne šťastných biskupov a kňazov.

Minulý rok sme navštívili aj Kňazský seminár Mons. Louisa Parisota v Benine. Seminaristi sa na našu návštevu starostlivo pripravovali. Pri príchode sme našli vyzdobené miestnosti a na stožiari slovenskú vlajku, seminaristi si dokonca nacvičili slovenskú hymnu.

Film, ktorý v Benine vznikol, pripravoval kameraman Lukáš Straka a režisér Marek Poláček. Môžete si ho pozrieť na youtubovom kanáli Pápežských misijných diel.

MOJI SLOVENSKÍ SEMINARISTI

Marek Poláček o svojom pobyte napísal: „V kňazskom seminári som sa cítil ako v raji. Za desať dní som sa nasmial viac ako za celý život dohromady. Seminaristi aj profesori každou jednou bunkou svojho tela priam bažili po tom, čo kto povie, aby sa mohli zasmiať.“

Je presvedčený, že radosť je jedna z mála vecí, ktorej majú dostatok a ktorú majú zadarmo. Tak ju vo veľkom využívajú a rozdávajú plnými priehrštiami.

„Ani sa mi nechcelo ísť domov. Rektor seminára Ambroise Kinhoun si nás natoľko obľúbil, že nás všade predstavoval ako mes séminaristes slovaques – moji slovenskí seminaristi. Podľa neho sme neodchádzali na Slovensko, aby sme sa vrátili domov, len nás tam vyslal na dlhšiu zahraničnú pastoračnú stáž.“

PRIJÍMANIE DO RODINY

Všetkých 129 bohoslovcov podporujú veriaci zo Slovenska prostredníctvom adopcie seminaristov. Lucia Jemalová je koordinátorka Misijného diela svätého apoštola Petra a o svojej radosti z tohto programu píše: „Najradšej mám čas, keď prideľujem nových seminaristov záujemcom, ktorí sa prihlásili na ich finančnú i duchovnú podporu.“

Prvé kolo je väčšinou pred Vianocami a Lucia má trochu pocit, že rozdáva vianočné darčeky, lebo list s fotografiou a príbehom seminaristu dokáže ľudí veľmi potešiť.

„Prijímajú ho akoby do rodiny. Je úžasné, že sa doteraz vždy našlo toľko ľudí, ktorí sú ochotní podporovať seminaristov i napriek tomu, že ide o dlhodobejšiu záležitosť a  nemalú finančnú obetu. Navyše, sú to budúci kňazi pre iný kontinent a naši dobrodinci sa s  nimi veľmi pravdepodobne nikdy nestretnú.“

DARUJTE SVETU KŇAZA

Bohoslovcov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas štvorročného štúdia. Finančné prostriedky môžete posielať mesačne (50 eur), ročne (600 eur), jednorazovo (celé štúdium 2 400 €). Podpora pokrýva polovicu nákladov na štúdium, ubytovanie a stravu v seminári. Ostatné náklady hradí diecézny biskup a iní zahraniční sponzori. Ak si chcete adoptovať bohoslovca, môžete sa zaregistrovať na webovej stránke misijnediela.sk. Podrobnejšie informácie dostanete na e-mailovej adrese info@misijnediela.sk alebo telefonicky na čísle 02/52 96 49 16. Finančné príspevky na podporu seminaristov môžete posielať na účet SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP), variabilný symbol 320. Adresa majiteľa účtu: Pápežské misijné diela, Lazaretská 32, 811 09 Bratislava. Do poznámky uveďte svoju adresu alebo e-mail.