Áno, ktoré nasýtilo už 133-tisíc detí

Slovenská pobočka charitatívneho diela Mary's Meals oslavuje svoje 5. narodeniny. Každé nasýtené dieťa žijúce v chudobe si vyžaduje otvorené srdce niekoho na druhej strane. Tento príbeh sa začal výnimočným pozvaním a svoje áno môže povedať každý z nás.
Adam Skirčák 05.05.2024
Áno, ktoré nasýtilo už 133-tisíc detí

Škola + jedlo = nádej, rovnica, ktorá sýti za 22 eur dieťa v škole po celý školský rok. Jedlá pripravujú rodičia detí ako dobrovoľníci z lokálnych surovín od malých farmárov. Snímka: Mary’s Meals International

V roku 1992 zúrila v Juhoslávii vojna. Mladý Magnus išiel po dlhom dni v práci s bratom na pivo. V malom pohostinstve v Škótsku bola za barom zapnutá televízia a celý svet s bolesťou sledoval strašné zábery z bojov. Magnusa, ktorý ako tínedžer navštívil Medžugorie, to zasiahlo. „Nespali sme celú noc a s bratom sme sa rozprávali, čo by sme mohli urobiť.“ 

V Medžugorí sa v roku 2017 konal festival mladých. Na pódiu okrem iných rečníkov rozprával aj Magnus. Prešlo 25 rokov od jeho ciest s humanitárnym kamiónom do Bosny a Hercegoviny a ubehlo 15 rokov, odkedy sa z Magnusovej pomoci zrodilo Mary’s Meals. Dielo s jednoduchou misiou – dávať najchudobnejším deťom sveta jedlo v školách.

Na lavičkách pred pódiom sedeli desaťtisíce ľudí, medzi nimi aj zopár Slovákov, ktorí sa zatiaľ nepoznali, jedno ich však spájalo. Magnusove slová ich veľmi oslovili. O rok neskôr sa na Slovensku udiali „náhody“, aké vie zrežírovať iba Boh.

NEZNÁMA CESTA

Partia ľudí, ktorí o sebe zatiaľ nevedeli, pocítila veľké pozvanie prispieť k vzniku Mary’s Meals na Slovensku. Prešlo niekoľko mesiacov a z cudzích ľudí sa stali priatelia, ktorí začali plánovať novú pobočku organizácie. 

Ak by sa niekto 24-ročného Magnusa spýtal, čo plánuje v budúcnosti, určite by nepovedal, že chce založiť organizáciu, ktorá bude sýtiť viac ako 2,4 milióna detí v 18 najchudobnejších krajinách sveta.

Ak by sa niekto opýtal zakladateľov Mary’s Meals na Slovensku, čo vlastne plánujú, v roku 2018 by nevedeli presne. Keby videli, ako sa tomuto dielu vďaka všetkým dobrým ľuďom dnes darí, neverili by, že ho zvládnu sprevádzať práve oni. 

Boh sa však pozerá aj za vzdialený horizont a povoláva práve nás v správnom čase. Vie, čo s jeho pomocou dokážeme, a potrebuje len počuť naše áno. Možno ustráchané a možno áno, s ktorým si neuvedomujeme výzvy, stojace pred nami.

Boh je však ten najlepší tvorca, v  ktorého rukách sme dobrými nástrojmi. Aj učeníci ho prosili, aby rozpustil hladné zástupy, lebo sa zvečerievalo. Potreboval len ich drobný vklad, aby nakŕmil tisíce.

OCHOTNÉ SRDCIA A RUKY

Od prvých nadšencov si Boh pozval k  dielu Mary’s  Meals mnohých ďalších. Barborka s  Downovým syndrómom a jej mamina sa pridali pred dvomi rokmi – dodnes nasýtili viac ako 1 700 detí jedlom v škole na rok. Lucka si prečítala knihu od Magnusa a už nevedela žiť ako predtým – založila burzu kníh, ktorej výťažok dnes sýti stovky detí. Výnimočný je aj príbeh detí z rómskej komunity, ktoré zbierali centíky, aby pomohli svojim rovesníkom vo svete. 

Za päť rokov slovenskej pobočky sa ľudia, ktorí okolo tichého pozvania neprešli len tak ďalej, ale povedali áno, postarali o jedlo na celý školský rok pre viac ako 133-tisíc detí. Desaťtisíce zmenených životov vďaka ľuďom zo Slovenska sú však stále len začiatok. Ako hovorí Magnus, najväčšia chyba, ktorú by sme mohli spraviť, je povedať: „Hotovo, dobrá práca.“

Pretože vo svete sú stále milióny detí, ktoré hladujú. Denne sa dozvedáme o nových miestach, kde ľudia prežívajú krízy a vojny. Žijú v podmienkach, ktoré neumožňujú deťom vzdelávať sa a často ani dostávať jedlo, ktoré by ich motivovalo chodiť do školy. Vzdelanie im však otvára cestu von z chudoby.

Svetový hlad nie je neriešiteľný problém, je dosť jedla pre všetkých a dosť ľudí, ktorí majú otvorené srdcia pre pomoc. Možno je to tentoraz aj vaše srdce, ktoré počuje pozvanie stať sa súčasťou tohto príbehu. Netreba veľa, niekedy len päť chlebov a dve ryby, aby sa diali zázraky.

AKO POMÔCŤ

Pomôžte nám modlitbou, zapojte sa ako dobrovoľník alebo nás podporte zaslaním pravidelného či jednorazového daru na náš web alebo zbierkový účet: SK24 8330 0000 0008 1560 1560. Variabilný symbol uveďte 5504. Radi vám pošleme aj poštové poukážky. Adresa majiteľa účtu: Mary’sMeals Slovensko, o. z., Liptovský Michal 39, 034 83 Liptovský Michal. Viac informácií na www.marysmeals.sk; tel.: 0951 126 267; email: info@marysmeals.sk.Pán Boh zaplať za vašu pomoc.