Misie

Katarína Urbanová 17.06.2022

V novej farnosti sme našli živú vieru

Keď sme sa pred takmer desiatimi rokmi s rodinou presťahovali na severnú Moravu, boli sme príjemne prekvapení hĺbkou viery a angažovanosťou veriacich. Túto skúsenosť majú aj slovenskí kňazi z rehole redemptoristov, ktorí vo Frýdku pôsobia.
V novej farnosti sme našli živú vieru
Martina Grochálová 10.06.2022

Do pluhov na poliach zapriahli ľudí

Hoci Cirkev v Kambodži nesmierne trpela, doteraz nemá táto skúšaná krajina v juhovýchodnej Ázii nijakých svätých ani blahoslavených.
Do pluhov na poliach zapriahli ľudí
Martina Grochálová 03.06.2022

Kňaz a misionár do špiku kostí

Túžba po kňazstve sa v srdci talianskeho misionára ADRIANA PELOSINA (76) zrodila už v detstve. Ako misionár pôsobí 44 rokov v Thajsku a venuje sa ľuďom na okraji spoločnosti.
Kňaz a misionár do špiku kostí
Adam Skirčák 27.05.2022

Nohy, ktoré sa nebáli vykročiť

Misiou charitatívneho diela Mary’s Meals je dávať chudobným deťom jedlo v mieste vzdelávania každý školský deň. Naplnené bruško a vzdelanie im prinášajú nádej, ktorá im dodáva odvahu vykročiť podobne ako Fridah.
Nohy, ktoré sa nebáli vykročiť
Martina Grochálová 20.05.2022

Misijné veľdielo Paulíny Jaricotovej

Francúzska laička obetovala svoj život službe chudobným a modlitbe za misie. Stala sa zakladateľkou živého ruženca i Diela šírenia viery. Jeho pokračovateľom sú dnes Pápežské misijné diela.
Misijné veľdielo Paulíny Jaricotovej