Mozog nenakŕmite s prázdnym žalúdkom

„Snažíme sa osloviť miestne obyvateľstvo našou službou v školách, oratóriách, poľnohospodárskych programoch a v zdravotných strediskách,“ hovorí sestra Dolores Alphonso, FMA, pôsobiaca v misii v Tonji.
Monika Wachira Nováková 11.02.2024
Mozog nenakŕmite s prázdnym žalúdkom

Sestry saleziánky zabezpečujú svojim žiakom aj pravidelný školský obed, ktorý je často ich jediným jedlom.

S estra Dolores je zároveň riaditeľkou edukačného centra sv. Bakhity, ktoré v roku 2008 založili sestry saleziánky a postupne tam vybudovali školu pre viac ako 1 100 detí vo veku od päť rokov až do dospelosti.

Saleziánky pôsobia v  Južnom Sudáne od roku 1984 a prostredníctvom rôznych rozvojových programov sú znamením nádeje pre chudobných a  núdznych, najmä pre deti, mladých a ženy. „Cez vzdelávanie sa usilujeme osobitným spôsobom vyformovať dobrých kresťanov a  čestných občanov po vzore dona Bosca,“ vysvetľuje sestra.

VÝZVY, KTORÝM ČELIA

„Študenti prichádzajú do našej školy z veľmi chudobného prostredia. Rodičia detí sú väčšinou jednoduchí farmári alebo pastieri, ktorí sa tam usadili z iných nepokojných častí krajiny. Mnoho žiakov pochádza z rodín s polygamnou štruktúrou a väčšina rodičov je negramotných a nikdy do školy nechodila,“ vysvetľuje saleziánka.

Dodáva, že tieto rodiny často nemajú prostriedky na zaplatenie školného a zabezpečenie školských pomôcok svojim deťom. „Naša škola zabezpečuje študentom jedno jedlo denne a je to pre nich vzácnosť. Dôvodom nedostatku potravín v tejto oblasti sú najmä klimatické zmeny a časté nepokoje v okolí.“

Napriek tomu výsledky žiakov i študentov ukazujú ich túžbu po vzdelaní a veľkú snahu napredovať. Poskytovanie stravy žiakom počas vyučovania pomáha vytvárať lepšie prostredie na učenie. „Mozog nemôžete nakŕmiť s prázdnym žalúdkom.“

Sestry saleziánky zabezpečujú všetkým svojim študentom aj pravidelný školský obed, ktorý je často jediným jedlom týchto detí. No momentálne chýba škole jedáleň a deti sa stravujú na prašnej zemi pod stromami, ktoré ich aspoň čiastočne chránia pred spaľujúcim slnkom. Problémové je predovšetkým obdobie silných tropických dažďov.

CIEĽ TEHLIČKY

2024 Cieľom tohtoročnej zbierky Tehlička 2024 je zlepšenie podmienok vzdelávania vybudovaním multifunkčnej školskej haly, ktorá bude každodenne slúžiť ako jedáleň počas školských obedov. Zároveň sa bude využívať na slúženie školských svätých omší a počas ďalších edukačných prednášok.

Sestry saleziánky poskytujú vzdelanie deťom v materskej, základnej a strednej škole. Zároveň sa špeciálne venujú miestnym dievčatám, ktoré nedostali možnosť chodiť do školy v ranom detstve. Pre ne založili odbornú dievčenskú školu, ktorá je tiež súčasťou centra.

Okrem čítania, písania či počítania sa učia aj niektorému z remesiel, aby sa dokázali uživiť aj samy. „Usilujeme sa podporovať vzdelávanie dievčat v kultúre, kde sú dievčatá stále považované za druhoradé,“ hovorí sestra Dolores, FMA.

Pôstna a veľkonočná zbierka Tehlička už devätnástykrát prináša možnosť aktívnejšie prežiť Pôstne a Veľkonočné obdobie a pomáhať tam, kde je to potrebné. V roku 2024 je zbierka venovaná Južnému Sudánu na podporu Edukačného centra sv. Bakhity v Tonji.