Benediktínky otvárajú tým, čo klopú

Hladujúci dostávajú najesť, uzimení sa vďaka generátorom zahrejú. Kláštory, farnosti a semináre, ktoré prijímajú utečencov na Ukrajine, dostávajú nevyhnutné vybavenie. Pápežská nadácia ACN pomáha na mieste vďaka dobrodincom.
Dorota Luteránová 18.02.2024
Benediktínky otvárajú tým, čo klopú

Rehoľníčky na Ukrajine poskytujú útočisko a pomocnú ruku vysťahovalcom z vojnových oblastí. Snímky: ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi

Už dva roky trvá vojna na Ukrajine. Dva roky utrpenia znamenajú tiež dva roky konkrétnej pomoci, ktorá prichádza aj od veriacich zo Slovenska.

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi (v minulosti známa ako Kirche in Not) vďaka láskavým dobrodincom neustále podporuje Cirkev v  susednej krajine, a  tak posilňuje ľudí v núdzi. Prostredníctvom kňazov a rehoľníkov rímskokatolíckeho i  gréckokatolíckeho obradu pomáha priamo na mieste. Traumatizovaní ľudia sa liečia vďaka špecializovaným programom.

Počet ľudí, ktorí vo vojne prišli o všetko, stále rastie. Zvyšuje sa však aj obava, že svet na obete vojny zabudol a že pomoci bude prichádzať čoraz menej.

ODPOVEĎ NA DUCHOVNÝ HLAD

Cirkev prináša do utrpenia vojny svedectvo evanjelia. „Boh je prítomný aj na samom dne, uprostred chladu ľudskej krutosti a agresie. Boh je prítomný aj vtedy, keď polovica našej krajiny zostala bez elektriny a  kúrenia, bez obživy a niekedy aj bez perspektívy. Keď sa už takmer každej rodiny dotkla bolesť zo straty niekoho vo vojne, keď mnohí plačú a ich bolesť sa nedá zmierniť,“ hovorí matka Klara Sviderska, opátka kláštora kontemplatívnych benediktínok v Žytomyre na severozápade Ukrajiny.

Pred vojnou tam ľudia prichádzali hľadať Boha v modlitbe a kráse okolitej prírody. Duchovný hlad po desaťročiach komunistickej totality bol veľký. Kláštor priťahoval čoraz viac mladých žien a dievčat, ktoré tam trávili duchovné obnovy, spoznávali mníšsky spôsob života a hľadali odpovede na svoje otázky. Duchovné povolania pribúdali, a tak benediktínky otvorili ďalší kláštor v  Solonke na predmestí Ľvova.

DVERE KLAUZÚRY DOKORÁN

Keď sa po vypuknutí vojny dali milióny ľudí na útek, sestry benediktínky neváhali a otvorili dvere svojich kláštorov pre všetkých, ktorí potrebovali strechu nad hlavou a tanier teplej polievky. Niektorí ostali noc či dve a pokračovali ďalej na Západ. Iní sú tu dodnes. Sestry sa s nimi delia o svoj každodenný život, domáce práce, radosti a starosti. Utečencom pomáhajú postaviť sa na nohy nielen materiálne, ale predovšetkým duševne a duchovne.

Sestra Bernadeta, predstavená komunity v Ľvove, uvádza príklad: „Od začiatku vojny sa tu vystriedalo okolo 1 200 utečencov. V súčasnosti u nás žije 25 ľudí. Jeden pár sa včera dozvedel, že ich dom v Avdijivke bol zničený a už sa nemajú kam vrátiť. Sme tu pre týchto ľudí, rozprávame sa s nimi, podporujeme ich a modlíme sa s nimi.“

EUCHARISTIA POSILŇUJE

Nie všetci, ktorí bývajú u sestier, sú veriaci. Mnohí však radi chodia na spoločné modlitby, idú na spoveď a prijímajú Eucharistiu. Niektorí úplne prvý raz v živote. Čoraz viac ľudí vo dne i v noci prichádza na večnú eucharistickú adoráciu, kde nachádzajú nádej a posilu. 

„Snažíme sa utečencom pomáhať, ako vieme, hlavne potravinami a každodennými potrebami. Možné to je len vďaka neúnavnej pomoci, ktorú nám Boh posiela najmä prostredníctvom dobrodincov. Sme nesmierne vďační za otvorenosť vašich sŕdc pre naše potreby a potreby tých, ktorí trpia nespravodlivou agresiou, terorom a ničením, ktoré prináša táto vojna. Vďaka vám máme teplo i dostatok jedla a môžeme teplo dávať aj iným,“ hovorí opátka Klara Sviderska. 

Sestry benediktínky sú jednou z mnohých reholí, ktoré obetavo pomáhajú trpiacim. Cirkev na Ukrajine neustáva v šírení dobra a verne ostáva pri ľuďoch v núdzi. Tí, ktorí klopú na jej dvere, za nimi nájdu Kristovo objatie a lásku.

AKO POMÔCŤ

Cirkev na Ukrajine môžete podporiť darom na účet SK09 0900 0000 0051 2133 9396. Adresa majiteľa účtu: ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, Sládkovičova 7, 811 06 Bratislava. Ako účel platby/poznámku uveďte, prosím, korešpondenčnú adresu, e-mail (bez znaku „@“) alebo telefónne číslo. Za vašu štedrosť vám ďakujeme.