Lenka Pandya Rábarová 23.09.2020

Cesta domov pomáha napĺňať ich sny

Nie všade vo svete deti chodia do školy. Niekde chcú, no nemôžu. Ani v Indii, kde je oficiálne školská dochádzka povinná, veľa detí pre nedostatok financií do školy chodiť nemôže.
Cesta domov pomáha napĺňať ich sny
Martina Grochálová 16.09.2020

Štedrosť slovenských darcov nás zaväzuje

Koronakríza ovplyvnila aj prácu v Centre sv. Antona v rwandskej Nyanze, kde pôsobí slovenský rogacionista Vlastimil Chovanec (39). V krajine sú mnohí ľudia ohrození nielen novým vírusom, ale aj hladom.
Štedrosť slovenských darcov nás zaväzuje
Marek Poláček 09.09.2020

Stal sa apoštolom Šuarov

V týchto dňoch si pripomíname 90. výročie narodenia misionára Jána Šutku, SDB. Celý svoj kňazský život obetoval zaznávaným Indiánom z kmeňa Šuar v Ekvádore.
Stal sa apoštolom Šuarov
Naďa Hrušovská 02.09.2020

Zažite svet na jednom mieste

Ako spoznávať svet, objavovať nové chute a zoznámiť sa s ľuďmi z iných krajín v čase, keď je cestovanie obmedzené? Dá sa aj vďaka jedlu, hudbe, kultúre a osobným zážitkom lepšie porozumieť iným ľuďom? Dá sa svet lepšie spoznať aj priamo zo Slovenska?
Zažite svet na jednom mieste
Ivan Kňaze 26.08.2020

Svet potrebuje kňazov

Slovensko je ešte vždy krajina požehnaná na kňazské povolania. Najmä obdobie po nežnej revolúcii bolo výnimočné; a i keď sa nám zdá, že povolaní je v súčasnosti menej, v porovnaní s inými krajinami Európy je situácia u nás veľmi priaznivá. Inak je to už s povolaniami v misijných krajinách Afriky, Ázie a Južnej Ameriky, kde počet povolaní rastie, no napriek tomu je tam nedostatok kňazov.
Svet potrebuje kňazov