Kresťanov stíhajú a mučia aj dnes

Núdza kresťanov trpiacich za vieru má rôzne podoby. Kampaň Červená streda, ktorá sa tento rok koná 22. novembra, opäť poukazuje na nespravodlivosť voči nim na celom svete.
Lucia Froncová 19.11.2023
Kresťanov stíhajú a mučia aj dnes

Nábožensky motivované násilie spôsobuje chudobu, migráciu i zánik kresťanských komunít. Snímka: Martin Hesko

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi jednohlasne so Svätým Otcom konštatuje, že prenasledovanie kresťanov sa dnes deje v oveľa väčšej miere ako v časoch ranej Cirkvi.

Viac ako 300 miliónov ľudí na svete je prenasledovaných za kresťanskú vieru alebo žijú v krajine, kde im hrozí nábožensky motivované násilie či diskriminácia. Tieto faktory spôsobujú chudobu, migráciu a zánik kresťanských komunít vo svete. Každý deň za svoje vierovyznanie položí život jedenásť ľudí.

CIELENÉ VYHLADZOVANIE

V afrických krajinách a na Blízkom východe ide o násilné prenasledovanie a únosy, v Ázii útlak podporujú predovšetkým diskriminačné zákony, v Latinskej Amerike sa objavujú režimy, ktoré náboženský život okliešťujú politicky.

Pápež František poukazuje aj na nenápadné prenasledovanie v Európe a Spojených štátoch amerických, ktoré sa vyznačuje obmedzovaním slobody slova, práva na výhradu vo svedomí či výsmechom a ostrakizáciou kresťanského spôsobu života.

Sloboda náboženského vyznania síce patrí medzi základné ľudské práva, no jej porušovanie v  spoločnosti nerezonuje ako naliehavá téma. Pritom má priam drastické podoby.

Ide o cielené vyhladzovanie celých komunít, ekonomickú a sociálnu diskrimináciu kresťanskej menšiny, vážne škody na majetku veriacich i samotnej Cirkvi.

ČERVENÁ AJ MODLITBY

Kampaň Červená streda prináša tému porušovania náboženskej slobody do verejného priestoru. Červenou farbou, symbolizujúcou mučeníctvo, sa 22. novembra na celom svete nasvietia chrámy, významné stavby a monumenty.

Žiariť ňou opäť budú aj významné stavby na Slovensku, ako Bratislavský hrad či Most SNP, ale aj chrámy a monumenty v celej krajine.

Okrem toho sa nadácia ACN usiluje mobilizovať farnosti a komunity, aby sa do kampane zapojili nielen nasvietením svojich budov, ale aj modlitbou, svätou omšou, verejným podujatím a  šírením informácií.

Červená streda pripomína, že kresťania sú vo svete naďalej prenasledovaní a mučení. Snímka: Martin Hesko

DÁVAME SVETU SIGNÁL

V uplynulých rokoch sa do kampane Červená streda zapojili tisícky Slovákov v Bratislave, Košiciach, Nitre, Pezinku, Ružomberku, Sabinove, Starej Ľubovni, Trnave, Žiline a na mnohých ďalších miestach vo všetkých regiónoch krajiny, kde sa konali bohoslužby, sprievody či modlitby na podporu trpiacich. Do osvety sa zapojili aj osobnosti verejného života, najmä šírením informácií na sociálnych sieťach.

Podporu prenasledovaným vyjadrili tiež študenti: „Do Červenej stredy sme sa zapojili preto, aby sme si aj my pripomenuli, že sloboda vyznania, ktorú vďaka sviečkovej manifestácii a  nedávnemu 17. novembru máme, nie je vo svete samozrejmosťou,“ povedal pre nadáciu ACN Samuel Marko (23) z bratislavského internátu Svoradov, kde študenti nasvietili červeným svetlom Kaplnku Božieho milosrdenstva.

DUCHOVNÉ ZJEDNOTENIE

„Veríme, že ani jedna modlitba za dnešných mučeníkov nie je zbytočná, priam naopak, veď aj svätý Pavol píše, že ak trpí jeden úd, trpia spolu s ním aj všetky ostatné časti tela, ktorým je Cirkev (1 Kor 12, 26a). Tak aj naše spoločné vyjadrenie blízkosti prenasledovaným kresťanom presahuje pozemskú rovinu a prináša do života Cirkvi naprieč kontinentmi duchovné zjednotenie,“ povedal Miroslav Dzurech ml., riaditeľ nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi na Slovensku.

Informácie o Červenej strede na Slovensku sú dostupné na webovej stránke www.cervenastreda.sk alebo vo farnostiach. Farnosti, školy, komunity a rodiny sa môžu do iniciatívy zapojiť usporiadaním svätej omše, modlitby, červeným odevom, nasvietením kostola či akýmkoľvek iným spôsobom, ktorým chcú prejaviť solidaritu s trpiacimi.

AKO SA ZAPOJIŤ

Činnosť nadácie je možné podporiť darom na účet SK09 0900 0000 0051 2133 9396. Adresa majiteľa účtu ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, Sládkovičova 7, 811 06 Bratislava. Ako účel platby/poznámku uveďte, prosím, korešpondenčnú adresu, e-mail (bez znaku „@“) alebo telefónne číslo. Za vašu štedrosť vám ďakujeme.