Marek Ochlak, OMI 12.08.2020

Vedomosti hltajú, hoci im škvŕka v bruchu

Deti na Madagaskare majú jeden sen. Všetky sa chcú učiť! Realita je krutá, podmienky, v ktorých žijú, im to vždy neumožňujú. No žiaci bez ohľadu na okolnosti hltajú vedomosti, aby si zaistili lepší život. Vďaka misionárom a podpore dobrodincov zo Slovenska sa tento sen pomaly stáva skutočnosťou. Hoci často pracujeme vo veľmi ťažkých podmienkach, nikto z nás sa nevzdáva. Mnohé deti majú k dispozícii len rohožku, na ktorej sedia, a tabuľku s kriedou. Aj takto vyzerá základná škola na Madagaskare.
Vedomosti hltajú, hoci im škvŕka v bruchu
Martina Grochálová 04.08.2020

Obdivoval vrch K2, no vystúpil na K19

Slovenskí jezuiti v spolupráci s občianskym združením Cesta domov už desať rokov organizujú dobrovoľnícky pobyt pre mladých ľudí s názvom Misia India. Koná sa raz za dva či tri roky. Do Indie sa malo šestnásť mladých vybrať aj tento rok. Koronakríza však všetko zmenila a organizátorov projektu postavila pred úplne nové výzvy.
Obdivoval vrch K2, no vystúpil na K19
Martina Holečková 28.07.2020

Deň bez práce je deň bez jedla

Ak chcú misionári otvárať nové misie vo svete, je dobré začať od ohlasovania posolstva o Božom milosrdenstve – zdôrazňujú pallotínski misionári, ktorí otvorili novú misijnú stanicu vo Wagadugu v západoafrickej krajine Burkina Faso. „Keď ohlasujeme Božie milosrdenstvo, hovoríme o zmierení. A zmierenie, ktoré je žriedlom života, spočíva v učení sa, ako vydolovať dobro z prežitého zla,“ podčiarkuje páter Stanisław Filipek SAC (67), ktorý stál pri zrode misie v Burkine Faso.
Deň bez práce je deň bez jedla
Martina Grochálová 22.07.2020

Svätý Krištof nás ochraňuje na cestách i púťach

Svätý Krištof, ktorého sviatok si pripomíname v júli, je známy ako patrón vodičov, ale aj cestovateľov a pútnikov. Jeho pomoc, no i podporu ďalších nebeských patrónov si azda najviac uvedomujeme vtedy, keď sme na cestách a stretávame sa s nečakanými situáciami.
Svätý Krištof nás ochraňuje na cestách i púťach
Eva Maria Kolmannová 15.07.2020

Neboli ste pasívni pozorovatelia nášho prenasledovania

Celý svoj život prežil v službe zmierenia. Už počas druhej svetovej vojny založil holandský premonštrát WERENFRIED VAN STRAATEN (1913 – 2003) Ligu proti nenávisti, ktorej členovia sa zaviazali, že sa aspoň raz za deň pomodlia za svojich najväčších nepriateľov.
Neboli ste pasívni pozorovatelia nášho prenasledovania