Katolícke noviny 11.12.2019

Ďakujeme za vašu štedrosť a podporu (video)

Advent je obdobím darov i ľudskej veľkodušnosti. Počas celého roka ste, milí čitatelia, podporovali misie a misijné aktivity v rozličných kútoch sveta. V tomto čase, keď sa pripravujeme na Vianoce, prinášame niekoľko slov vďaky od misionárov, na ktorých ste mysleli v svojich modlitbách i konkrétnou podporou.
Ďakujeme za vašu štedrosť a podporu (video)
Ivan Kňaze 04.12.2019

Omšový milodar je vzácnym darom pre misie

Ak chcete zmysluplne pomôcť kňazom v misiách, môžete dať odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Intencia je milodar pre kňaza, ktorý slávi svätú omšu na úmysel darcu. Väčšina kňazov v misijných krajinách nemá plat, žije z príspevkov veriacich, ktorí sú sami chudobní.
Omšový milodar je vzácnym darom pre misie
Martina Holečková 27.11.2019

S hrdosťou vyznávajú Ježiša Krista

V minulom roku na Misijnú nedeľu začali pallotíni pôsobiť v novej misii v africkom štáte Burkina Faso. Do farnosti Matky Božej, Kráľovnej apoštolov, v hlavnom meste Ouagadougou prišiel poľský misionár Stanisław Filipek SAC (66) a Dariusz Sala SAC (33).
S hrdosťou vyznávajú Ježiša Krista
Monika Debnárová 20.11.2019

Misijnými dobrovoľníkmi sa stali aj s tromi deťmi

Marek (38) a Jana (36) Kunštárovci zo Zvolena sú osem rokov šťastnými manželmi a rodičmi troch detí. Minulý rok sa rozhodli, že ako rodina prežijú štyri dobrovoľnícke mesiace v Kazachstane v katolíckej misii v meste Atyrau.
Misijnými dobrovoľníkmi sa stali aj s tromi deťmi
Andrea Eliášová 13.11.2019

Deti svätej Filomény zachraňujú Slováci

Do Stredoafrickej republiky sa cestovatelia nehrnú a aj misijných projektov je tam málo. Dôvodom sú vojnové konflikty pretrvávajúce od roku 2012, hospodárska kríza, migrujúce obyvateľstvo a zatvorené školy.
Deti svätej Filomény zachraňujú Slováci