Hladom proti detskému hladu

Viac ako 65 miliónov detí vo svete denne hladuje. Kňaz Andrej Ondrejka (29) sa rozhodol zapojiť do dobročinnej výzvy a hladovať proti hladu. Aby sa núdzne deti mali lepšie.
Adam Skirčák 03.12.2023
Hladom proti detskému hladu

Hoci kňaz Andrej Ondrejka berie jedlo ako niečo prirodzené, po skúsenosti s hladovaním vie, že by bez neho vo svojom náročnom povolaní zvládol len málo. Snímka: archív Andreja Ondrejku

Ráno vstane, pomodlí sa a pred spovedaním si dá rýchle, ale výdatné raňajky. Vie, že deň bude náročný a k obedu sa dostane až neskôr. Keď sa vráti zo školy, čaká ho veľa aktivít. A po nich večerná svätá omša a večera.

Andrej Ondrejka za deň stihne veľa. Hovorí, že kňazi zvládajú veci len vďaka Bohu a ak nezabúdajú na seba. Nezabudnúť znamená aj dobre sa najesť. Hoci Andrej berie jedlo ako niečo prirodzené, po skúsenosti s hladovaním vie, že by bez neho zvládol len málo.

BEZ NABITÝCH BATERIEK

„Rozhodol som sa hladovať. Skúsiť to na jeden deň. Nebudem jesť, vyhlásim sám sebe takú malú hladovku,“ hovorí kňaz Andrej. „Je to symbolický spôsob, ako môžem upozorniť na viacero dôležitých vecí.“

Kežmarský kaplán sa tak rozhodol poukázať na najchudobnejšie deti sveta, ktoré bez našej pomoci zažívajú hlad ako ťažkú dennú realitu. Jeden deň nejedol a ušetrené peniaze poslal cez Mary’s Meals na pomoc deťom.

Zároveň však pochopil nepríjemnú skúsenosť hladu, ktorú by nemalo zažiť žiadne dieťa. „No a taká hladovka zaujme aj ľudí navôkol a inšpiruje ich, aby sa pridali.“

PÔST JE SILNÁ MODLITBA

Aktivita charity Mary’s Meals má teda dve roviny. Prostredníctvom jednodňového hladu sa spojíme s deťmi, ktoré ho zažívajú každodenne, a tiež to, čo v ten deň ušetríme, pošleme na pomoc deťom, ktoré dostanú jedlo v školách. Kaplán Andrej hovorí nadšene o zmysle aktivity pre nás kresťanov.

„Bojovať hladom proti hladu sa môže zdať zvláštne. Aktivita sa však veľmi rýchlo premení na modlitbu. Dať si hladovku znamená postiť sa. A pôst je silná modlitba, ktorá dokáže zmeniť svet.“ Andrej vysvetľuje, že práve čas Adventu môže byť chvíľou stíšenia, modlitbou a príležitosťou na almužnu núdznym.

ŠKOLA + JEDLO = NÁDEJ

Organizácia, ktorá nesie v názve meno Panny Márie, prišla s touto aktivitou v dôležitom čase. Svet po náročnej dobe covidu čelí ďalším ťažkým situáciám a hlad vo svete sa prehlbuje. Na stole je často namiesto jedla mnoho problémov, ktoré treba riešiť.

Nasýtiť deti žijúce v chudobe a dať im vzdelanie musí byť pritom prioritou. Misiou Mary’s  Meals sú deti, ktoré dostávajú jedlo a vzdelávajú sa. Organizácia zabezpečuje jedlo v  školách už pre viac ako 2,4 milióna detí v 18 krajinách.

Do prípravy jedla z lokálnych surovín sa zapájajú miestni dobrovoľníci, často rodičia. Takto sú deti nielen najedené, ale môžu sa aj vzdelávať a majú nádej na lepšiu budúcnosť.

Boj hladom proti hladu dokáže u každého z nás nevídané veci. Len 22 eur stačí nato, aby jedno dieťa dostávalo jedlo v škole každý deň počas celého školského roka.

SRDCOM, NIELEN PEŇAŽENKOU

Adventná aktivita Mary’s Meals vyzýva nielen na konkrétnu pomoc, ale aj na to, aby sme počas jedného dňa prežili, aké náročné môže byť zažívať hlad. Osobná skúsenosť nás dokáže ešte viac spojiť s deťmi, ktoré nás potrebujú.

Okrem kaplána Andreja Ondrejku sa do pomoci zapájajú viaceré známe osobnosti. Rovnako školy a celé firmy, ktoré vynechávajú obed v jedálni. Pomáhať sme pozvaní všetci.

Skutky lásky, pôst a gestá, ktoré upriamia pozornosť na hlad, môžu zmeniť svet a život konkrétnych detí. „Každý z nás sa môže zapojiť nielen peňaženkou, ale aj srdcom,“ dopĺňa kňaz Andrej.

AKO POMÔCŤ

Zapojte sa do našej aktivity svojou modlitbou, ako dobrovoľník, prípadne nás podporte zaslaním pravidelného či jednorazového daru na zbierkový účet: SK24 8330 0000 0008 1560 1560. Variabilný symbol 5503. Radi vám pošleme aj poštové poukážky. Adresa majiteľa účtu: Mary’s Meals Slovensko, o. z., Liptovský Michal 39, 034 83 Liptovský Michal. Viac informácií na www.marysmeals.sk; tel.: 0951 126 267; email: info@marysmeals.sk. Pán Boh zaplať za vašu pomoc.