Pred hurikánmi nájdu útočisko v kaplnke

Od návštevy pápeža Františka uplynuli už viac ako dva roky. Jej výsledkom nie je len duchovná podpora ľudí na Slovensku, ale aj skutky lásky pre najbiednejších. Slovenská katolícka charita podporuje prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku® aj deti a rodiny na Kube. O tejto forme pomoci hovorí koordinátor MARTIN KRUŽLIAK (24).
Miroslava Knapíková 26.11.2023
Pred hurikánmi nájdu útočisko v kaplnke

Páter Lukáš Mizerák (vľavo), ktorý dlhodobo pôsobí na Kube, a Martin Kružliak, koordinátor projektu Adopcia na diaľku. Snímka: archív SKCH

Vďaka zbierke veriacich, ktorú vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska, sa Slovenskej katolíckej charite v spolupráci so Spoločnosťou Božieho Slova podarilo na Kube realizovať mnoho projektov. Môžeš nám povedať o tých najvýznamnejších?

Projektov, ktoré sme s  pátrom Lukášom Mizerákom, SVD, realizovali, bolo na Kube celkovo dvanásť. Všetky boli veľmi prospešné a pomohli núdznym. Za najvýznamnejšie považujem spustenie jedálne a varenie obedov pre chudobných. Počas celého roka donášali obedy až pre 110 ľudí dvakrát do týždňa.

Vďaka tomu mohli rodičia ušetriť finančné prostriedky na obživu. Ďalší projekt, ktorý sa mi veľmi páči, bolo nakúpenie sadeničiek a náradia na obhospodarovanie záhrad. Išlo o projekt, ktorý rieši problém nedostatku stravy systematicky a udržateľným spôsobom pomáha mnohým rodinám.

Veľkou výzvou bola aj dostavba kostola a momentálne sa pracuje na stavbe kaplnky. V akom štádiu sú tieto projekty?

Kostol v Cayo Mambí je už kompletne dostavaný. Tešia sa z neho všetci veriaci a okrem bohoslužieb slúži aj pre mladých ako miesto, kde sa môžu pravidelne stretávať. Išlo však o veľmi dlhý a náročný proces, najmä pre nedostatok stavebného materiálu a legislatívne obmedzenia.

Kaplnka je v štádiu stavby. No nejde len o klasickú kaplnku. Okrem duchovného rozmeru má aj ochrannú funkciu. Bude slúžiť ako ochrana pred hurikánmi a ľudia tam počas nich môžu nájsť bezpečie.

Dievčatko, ktorému pomáhajú darcovia zo Slovenska. Snímka: archív SKCH

Dlhodobým projektom, ktorý zabezpečuje kontinuálnu pomoc, je samotná Adopcia na diaľku®. Našli už najchudobnejšie kubánske deti svojich darcov na Slovensku?

Na tomto mieste by som sa chcel poďakovať všetkým slovenským darcom, ktorých nie je málo. Od spustenia Adopcie na diaľku® na Kube pred rokom a pol sme do projektu zapojili už 248 detí.

Ide o krásne číslo a ukazuje štedrosť a dobrosrdečnosť Slovákov, ktorým nie sú ľahostajné osudy tých najbezbrannejších – detí. Situácia je na Kube náročná a pomoc je potrebná aj naďalej.

Ako konkrétne sa deťom na Kube pomáha?

Ide o naozaj všestrannú pomoc. Vďaka darom môžu verbisti zariadiť všetko potrebné na vyučovanie, napríklad školské pomôcky. Ďalej deťom spoločne zabezpečujeme aj zdravotnú starostlivosť a potravinovú a materiálnu pomoc. Pomáhame v zmysle nášho projektu.

To znamená, aby mohlo dieťa chodiť do školy a vzdelávať sa v priaznivých podmienkach, musí byť zdravé, najedené a oblečené. Veríme, že takto sa môže každé dieťa venovať predovšetkým škole a v budúcnosti má príležitosť stať sebestačným a podporiť nielen svoju rodinu, ale aj celú komunitu, v ktorej žije.

Prečo je podľa teba potrebné pomáhať cez projekt Adopcia na diaľku® na Kube?

Ako malý som si vôbec neuvedomoval, aké je vzdelanie dôležité. Žil som v úplne iných podmienkach a mal som všetkého dostatok. Až teraz, ako dospelý, si uvedomujem, že všetko, čo som vo svojom živote dosiahol, je vďaka tomu, že som mohol chodiť do školy.

Adopcia na diaľku pomáha predovšetkým so vzdelávaním. Spájame ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť, s deťmi, ktoré potrebujú pomoc. Spolu s darcami vieme zabezpečiť deťom na Kube dôstojnú budúcnosť. Preto si myslím, že je potrebné a zmysluplné pomáhať cez náš projekt.

AKO POMÔCŤ

Staňte sa adoptívnym rodičom na diaľku aj vy. Deti na Kube môžete podporiť modlitbou alebo prihlásením sa do projektu. Prihlášku nájdete na www.adopcianadialku.sk alebo si ju vyžiadajte na telefónnom čísle 0909 250 631. Pomôcť môžete aj zaslaním ľubovoľného daru na bankový účet: SK83 0900 0000 0051 8896 7434. Adresa majiteľa účtu Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava. Ďakujeme.