Vízia sveta, v ktorom každý nájde pomoc

Tento svet je v našich rukách a zrejme práve preto nie je dokonalý. Mnoho ľudí stále trpí chudobou a núdzou, a to aj na Slovensku. Existujú však organizácie, ktorých cieľom je konaním dobra zmierňovať utrpenie ľudí v ťažkej situácii.
Lívia Dvorská 03.05.2024
Vízia sveta, v ktorom každý nájde pomoc

Nezisková organizácia Doma u kapucínov v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Petržalka organizuje výdaj teplej večere pre ľudí v núdzi. Snímka: facebook.com/ domaukapucinov

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA CHARITA

Od svojho vzniku v roku 1927 pomohla Charita státisícom ľudí. „Našou víziou je svet, v ktorom každý nájde pomoc, keď ju potrebuje,“ hovorí PR manažér Slovenskej katolíckej charity (SKCH) Ladislav Bariak, „a poslaním sprítomňovať milosrdnú tvár Boha konaním dobra.“

Pre najznámejšiu, takmer storočnú inštitúciu na Slovensku, ktorá nateraz združuje desať arcidiecéznych, eparchiálnych a diecéznych charít po celom Slovensku, aktuálne pracuje 1 700 zamestnancov.

Jedným z úspešných projektov Charity je Adopcia na diaľku – získavanie donorov pre deti, ktoré by sa inak nedostali k vzdelaniu. Organizácia ďalej plánuje realizovať dva mimoriadne projekty. Emogym sa bude týkať duševného zdravia tínedžerov a v rámci druhého projektu chce priniesť riešenia na zamedzenie plytvania potravinami.

Zamestnanci a spolupracovníci SKCH tiež po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine otvorili projekt Emergency appeal – centrá podpory. Dnes tak už v 24 centrách začleňujú ukrajinských odídencov, ale aj ostatných ľudí v núdzi do bežného života.

„Projekty SKCH vždy vychádzajú z toho, aby bola pomoc udržateľná aj po skončení projektu. Preto je väčšina ľudí, ktorým pomáhame, od začiatku nastavená tak, že sa svoje problémy snažia riešiť aj svojpomocne,“ konštatuje Bariak. 

Projekt DekaCert zasa podľa Daniely Petrášovej pomáha zamestnancom charitných zariadení žiť kresťanskú identitu napĺňaním hodnôt inšpirovaných Desatorom – medzigeneračná solidarita, starostlivosť o človeka a jeho potreby, budovanie spoločenstva.

DOMOV SV. JÁNA Z BOHA

V tomto domove poskytujú pomoc núdznym v rámci nízkoprahového denného centra, integračného centra a útulku.  Podľa riaditeľa zariadenia Tibora Koszeghyho v nízkoprahovom dennom centre nájdu klienti strechu nad hlavou, teplé jedlo i sociálne poradenstvo. Zamestnanci domova im pomáhajú riešiť aj úradné záležitosti, sprostredkovať pracovné príležitosti a príležitosti na bývanie či procese osobného bankrotu.

V integračnom centre získajú poradenstvo a tiež odbornú pomoc v oblasti pracovných návykov a  remeselných zručností pre zvýšenie šancí na opätovné zapojenie sa do normálneho života. Využívajú aj služby osobnej hygieny, núdzové ošetrenie, výmenu alebo vypratie odevu a bielizne.

„Útulok s kapacitou 24 lôžok slúži na ubytovanie pre tých, ktorí začali alebo sú odhodlaní začať pracovať a v prvých mesiacoch potrebujú bývanie s našou podporou,“ dodáva Koszeghy.

V zariadení ročne bezplatne vydajú vyše 10 000 raňajok a takmer 18 000 teplých jedál. Poskytujú viac ako 10 000 služieb osobnej hygieny a vyše 300 stomatologických výkonov. Z celkového počtu služieb ich takmer 4 500 poskytujú ženám, viac ako 2 100 osobám so zdravotným znevýhodnením (ZŤP) a takmer 1 300 seniorom (65+). Robia tak vďaka obetavej práci tímu dvanástich ľudí, útulok funguje v režime 24/7.

„Som presvedčený, že naša práca pomáha prekonávať a zvládať strasti ľuďom, ktorí sa prevažne vplyvom nešťastných a nepredvídaných udalostí ocitli bez strechy nad hlavou a bez nádeje na východisko. Bez našej pomoci by bol ďalší život pre väčšinu z nich ešte ťažší,“ dodáva riaditeľ zariadenia.

DOMA U KAPUCÍNOV

Túto neziskovku zriadili bratia kapucíni v Bratislave. „Z veľkej časti je dielom dobrovoľníkov, ktorí už vyše desať rokov prevádzkujú v rámci organizácie program potravinovej pomoci – Stolček, prestri sa,“ hovorí dobrovoľník František Smolík, ktorý pre organizáciu pracuje ako koordinátor.

Prostredníctvom potravinových zbierok podporujú kapucíni spolu s dobrovoľníkmi viac ako 80 domácností v núdzi, ktorým pravidelne distribuujú základné potraviny. „Cieľom je, aby sa títo ľudia mohli do budúcna postarať sami o seba. Preto sa organizácia v posledných rokoch rozširuje a prijíma viac sociálnych pracovníkov, ktorí pracujú s ľuďmi prostredníctvom sociálneho poradenstva,“ dopĺňa František, absolvent VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.

Témy, s ktorými ľudia za pracovníkmi organizácie prichádzajú, sú obvyklé – hľadanie zamestnania, pomoc pri oddlžení, žiadosti o náhradné výživné, ale tiež riešenie závislostí, snaha o resocializáciu a iné.

Aktuálne rozšírila organizácia Doma u kapucínov svoju pôsobnosť najmä do lokality Stará Vajnorská, kde poskytuje podporu obyvateľom ubytovní na periférii hlavného mesta. „V týchto ubytovniach často pobývajú ľudia a rodiny s neistým príjmom, ktorých schopnosť udržať si bývanie je ohrozená.“

Organizácia už po prvých mesiacoch nového projektu na Starej Vajnorskej vníma, že sociálna práca má práve v takýchto lokalitách veľký význam a môže tu fungovať ako prevencia pred nárastom bezdomovectva