Téma

Peter Slovák 30.03.2020

Šťastie nehľadajme, ale konajme

Definíciu šťastia v optike duševných procesov chápeme u človeka v prepojení na stav spokojnosti so svojím životom. Šťastie je vyjadrené blahom, ktoré pociťujeme ako radosť, pohodu, vyrovnanosť, povznesenie. Ide o stav, ktorý zodpovedá najznačnejšej vnútornej spokojnosti s podmienkami vlastného bytia, pochopenia zmyslu života a uskutočneniu ľudského poslania.

Šťastie nehľadajme, ale konajme
Mária Bilá 26.03.2020

Nikdy sa nevzdali

Keď si špeciálni pedagógovia Žofia a Rudolf Salčákovci zakladali rodinu, netušili, že o hendikepované deti sa nebudú starať len v práci, ale i doma. Obaja ich synovia Rudolf (12) a Richard (9) sa totiž narodili s ťažkou formou autizmu. Hoci je ich matka ďalej proti potratom, celej Cirkvi sa pýta – a čo ďalej?  
Nikdy sa nevzdali
Ľubomír Kaľavský 26.03.2020

Kristus zmenil nástroje svojho umučenia na zbrane spásy

Hovoriť o zbraniach v súvislosti s osobou Ježiša Krista sa v zmysle jeho učenia a skutkov javí neprimerané a nelogické. Predsa však existuje odborný a často používaný pojem arma Christi – v doslovnom preklade „Kristove zbrane“. Rozšíril sa najmä v období baroka v súvislosti s kresťanskou ikonografiou.
Kristus zmenil nástroje svojho umučenia na zbrane spásy
Mária Bilá 24.03.2020

Ako využiť čas karantény

Viacerí čitatelia prežívajú čas v karanténe, čerpajú si PN alebo OČR, prípadne majú školské či študentské prázdniny. Ako stráviť tento čas zmysluplne? Prinášame pár tipov, ktoré možno oživia váš denný režim. 
Ako využiť čas karantény
Peter Slovák 23.03.2020

Vzťah je potrebné revitalizovať

Každý vzťah, a to nielen manželský, je potrebné neustále oživovať. Vedieť v ňom človeka oceniť, pozitívne zhodnotiť vzájomný kontakt, hľadať súhlasné záujmy, spoločne tráviť čas. Aj napriek problémom a obavám zažívať plnosť odovzdania sa.

Vzťah je potrebné revitalizovať